NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Bare… 12. mar 2007

Pressemelding: Bare fornøyd med “verdens beste” reklame

En kinoaktuell norsk dokumentar, «Smaken av hund», angriper husdyrnæringens rosemaling av egne produksjonsmetoder. Men debatten som filmen starter vinkles paradoksalt nok inn på dokumentarens egne metoder – som igjen synes å være næringenes bevisste mediastrategi. NOAH – for dyrs rettigheter etterlyser vilje til å se gjennom kjøttindustriens produksjon såvel som kommunikasjon.

– Det er en velkjent hersketeknikk for å unngå ubehagelig diskusjon, å sette fokus på hvordan man diskuterer istedenfor hva man diskuterer. Debatten i kjølvannet av den aktuelle dokumentarfilmen er ikke unik – uansett hvilke metoder som hadde blitt brukt av filmskaperne, frykter NOAH at debatten hadde stått på samme sted: Anklager om at “filmvinkelen” er problematisk. Enhver “filmvinkel” av norsk kjøttproduksjon som har en kritisk agenda, og ikke er villig til å falle inn i “Norge Rundt”-stemning og bygger opp under koselighets-imaget, vil være uakseptabel for kjøttindustrien. Det er ikke filmvinklingen som er det graverende problemet, men det som utspiller seg foran kameraet og den vinkling norsk matpolitikk har, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH kan trekke frem en rekke dyrevernmessige forhold som næringen og landbruksmyndigheter helst ikke snakker høyt om. Derimot er det en aktiv og aggressiv markedsføring som når ut til folk om at dyrene som utnyttes i norsk kjøttproduksjon har “verdens beste» helse og dyrevelferd.

– Det virkelige kritikkverdige her er selve bruken av begrep som “god helse” og “god dyrevelferd”. De fleste mennesker som ikke er innsatt i kjøttindustriens hemmeligheter, vil anta at “verdens beste” er ganske bra. Det skal andre typer informasjon til for å vite at “verdens beste” kan bety “elendig”, sier Martinsen, og viser til kylling- og eggeindustrien som eksempel:

– Kyllingenes foreldre-dyr lever på sultediett – ellers ville deres abnorme vekst føre til alvorlige beinlidelser. Kyllingene – som også vokser så unormalt raskt at beinstrukturen lider, slaktes ved 6 uker for at ikke beina regelrett skal gi etter. Brystbeinet på fuglene har ofte etseskader fra avføringen på gulvet, fordi de ligger mer enn normalt og belaster brystet under sin tyngde. Væskeopphopning i buken og plutselig organsvikt er også kjennetegn ved disse rasktvoksende fugleungene. Kan dette kalles “verdens beste» helse? Høner i bur – slik den norske eggeproduksjonen gjerne vil fortsette å ha det – får også ulike helseproblemer som «fettlever» og svak beinstruktur og blir fjærløse pga produksjonens tæring på kroppen. Dette er patologisk, ikke “god helse”, sier Martinsen.

– Griser er et annet eksempel; deres veksthastighet gjør at skader på ledd er svært vanlig selv når grisungene er bare få dager eller uker gamle. Heller ikke disse dyrene er skapt for å leve svært lenge – de er skapt for å produsere mye og dø unge. Slikt kan ikke kalles helse, påpeker Martinsen.

-“Verdensmestere i dyrevern” har en norsk landbruksminister uttalt at norsk husdyrproduksjon skal være. Realiteten er høner innestengt i trange bur, kuer på bås med elektisk kutrener over, grisunger i betongbinger og kalver skilt fra moren sin i «klavebokser». I Sveits og Tyskland er burhønsanlegg forbudt og flere Europeiske land har kommet lengre enn Norge i dyrevelferd gjennom å forby pelsdyroppdrett. Likevel skal «best i verden»-imaget opprettholdes. Hovedproblemet er imidlertid bruken av begrepet “god velferd” om behandling av dyr som er regelrett mishandling og undertrykker naturlige behov og utfoldelse, sier Martinsen.

Med en mektig og pengesterk husdyrprodukt-industri som har råd til å kjøpe reklameplass og «informere» befolkningen om sine produkters fortreffelighet og dyrenes «gode» helse og velferd, skulle man trenge politikere med et mer nyansert syn på matpolitikk. NOAH oppfordrer politikere til å legge om matpolitikken fra husdyrproduktenes dominans:

– Animalsk mat-produksjonen er selvsagt ikke “dyrevennlig”, heller ikke miljøvennlig eller spesielt sunt. Å satse på disse produktene fremfor vegetariske matvarer, er rett og slett dårlig og uetisk matpolitikk, sier Martinsen.

Bli medlem