NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Anmelder… 24. apr 2007

Pressemelding: Anmelder Trønderkylling for dyremishandling

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder tidligere Trønderkylling AS, for 5. mars å ha slaktet ca. 1000 kyllinger uten bedøvelse ved sitt nå konkursrammede anlegg.

Som følge av for lite vann i strømkaret, ble det oppdaget at ca. 1000 kyllinger ikke ble bedøvet men gikk videre til halskutting og skålding i bevisst tilstand. De fuglene som unngikk kniven ble dermed skåldet levende.

NOAH mener det er kritikkverdig at Mattilsynet, som omtaler den lovstridige slaktingen som grov dyremishandling, ikke anmelder slakteriet, men bare krever opplæring av personellet. Slaktingen bryter med en rekke bestemmelser i Dyrevernloven og i Forskrift om dyrevern i slakterier, og er staffbart i henhold til Dyrevernlovens § 31. Hvor lenge det har pågått lovstridig slakting ved anlegget er uklart, men i alle fall er 1000 kyllinger blitt påført ekstreme lidelser, og det er uforståelig at Mattilsynet, som skal påse at regelverket følges, unnlater å anmelde dette.

NOAH viser til at det flere ganger tidligere er avdekket lovstridig slakting av kyllinger ved norske slakterier. Blant annet har Prior på Elverum og Norsk Kylling fått påpakning for å ha slaktet kyllinger uten bedøvelse.

Faren for skålding av levende kyllinger er stor, uansett om slaktingen foregår forskriftsmessig. Undersøkelser fra England viser at 1 % av kyllingene unngår det elektriske vannbadet, og dermed risikerer å bli skåldet levende. Om man går ut ifra at tilsvarende prosent gjelder for norske slakterier, betyr det at ca. 1000 kyllinger hver dag slaktes uten bedøvelse.

I 2000 ble ca. 36,5 millioner kyllinger slaktet på samlebånd i Norge. Av disse ble 116.216 kyllinger kasserte av årsaker relatert til mangelfull bedøvelse og avbløding. (Se oversikt nedenfor.)

Hele produksjons-prosessen innebærer dyremishandling. Kyllingene avles og fores for abnorm vekst, noe som medfører skjelett- og leddlidelser, liggesår på brystbeinet, hjerteproblemer, nyreskader og væskeopphoping i buken før de er 6 uker gamle. De påføres ytterligere skader og lidelser under den manuelle eller maskinelle plukkingen, titusener dør under transport, og de øvrige påføres store smerter i beina og sterk frykt når de henges opp på slaktebåndet, der individuell kontroll med bedøvelse er en umulighet. Sluttproduktet av denne lidelsen bør boikottes av forbrukerne, mener NOAH.

Les anmeldelsen her.

Kassasjon av kontrollert kyllingslakt, 2000
AntallRelativ %
Totalt antall kontrollerte kyllingslakt36.515.445100 (—)
Totalt antall kyllingslakt ikke godkjent483.5021,3 (100)
Mangelfull avblødning29.6450,08 (6)
Misvekst (mangelfull utvikling)86.5710,24 (18)
Sum årsaker knyttet til mangelfull bedøving116.2160,32 (24

(Kilde: SNT, «Årsak til kassasjon», Kjøttkontroll 2000)

Bli medlem