NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Anmelder… 25. apr 2008

Pressemelding: Anmelder Norsk Kylling og oppfordrer til boikott

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder Norsk Kylling AS på Støren for å bryte regelverket om slakting og påføre kyllinger store lidelser.

I lang tid har Norsk Kylling nektet å innrette seg etter Dyrevernlovens og slakteriforskriftenes krav, og skjærer bare delvis over halsen på kyllingene.  Dette innebærer en betydelig risiko for at dyrene fortsatt er ved bevissthet ved skålding.  Mattilsynet har erfart at noen kyllinger går gjennom slaktelinja uten å bli skåret, og dermed kan være levende og ved bevissthet når de går i skåldemaskina. Ca. 1 prosent av kyllingene passerer strømbadet uten å bli bedøvd.  I et slakteri av denne størrelsen slaktes det 10 millioner fugler i året, og 100 000 risikerer dermed å bli skåldet levende.

– NOAH mener at denne saken bør vekke sterke reaksjoner og at Norsk Kylling bør pålegges stenging.  Bedriften har tydelig vist at de ikke tar hensyn til dyrene som individer, men kun har tanke for det ferdige produktet som gir profitt.  For hver dag som går mens denne saken er til behandling i Mattilsynet, påføres nye kyllinger ekstreme lidelser under slakting.  NOAH har sett seg grundig lei på at slakterier slipper unna en straff som virkelig svir for sine brudd på dyrevernloven.  Så lenge dagbøtene er så små at det ”lønner” seg å bryte loven, vil tydeligvis Norsk Kylling fortsette sine lovbrudd.  NOAH har derfor valgt å anmelde, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH oppfordrer ellers Rema til å vise at de mener noe med sitt medlemskap i Etisk Handel og boikotte Norsk Kylling.

Bli medlem