NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Velg bedøving fremfor… 28. mai 2008

Velg bedøving fremfor avliving!

NOAH – for dyrs rettigheter er blitt kjent med at 3 av de 4 hundene som har vært 14 dager på rømmen i Passebekk i Buskerud, nå er skutt, og at viltnemnda fortsatt jakter på den siste hunden.

– Hvorfor ble ikke hundene bedøvd? spør Jenny Rolness i NOAH, som stiller seg uforstående til den lettvinte løsningen.  – Etter 14 dager kan ikke hundene ha blitt forvillet, de har trolig bare fått smaken på frihet.  Det er rått og meningsløst å drepe dem i stedet for å bedøve dem.

NOAH mener at denne saken viser hvor liten verdi dyr tilkjennes, og hvor lite man anstrenger seg for spare dyrenes liv.

– Her velger man den enkleste og billigste løsningen som er dreping, selv om det finnes andre metoder som for eksempel bedøving med injeksjonsvåpen eller bruk av fangstkasse med åte.  I et lignende tilfelle som NOAH er kjent med, ble en skremt og sky hund fanget inn ved utlegging av mat og ved gradvis å ringe den inn med gjerde. Denne hunden hadde vært på rømmen i lang tid, men ble likevel fanget og ble trygg på mennesker.

– Hvor lettvint skal det være å ta liv av dyr?  Dette er like kynisk som når dyreparker dreper sine dyr like utenfor innhegningene, fordi det er raskere og mer lettvint enn å bedøve dem.  Bedøving brukes kun i de tilfeller der mennesker har egeninteresse av å få tak i dyrene til forskningsformål.

– Hundene bør ha rett til liv – de har ikke gjort noe galt, de har bare lengtet etter frihet, som er et essensielt behov for alle dyr.  For dette må de nå bøte med livet.  Dette er et godt eksempel på hvordan mennesker misbruker sin makt over dyr.

NOAH oppfordrer nå til å vise medfølelse og rimelighet og la den siste hunden få leve og komme til et godt hjem:

– Den stakkars hunden er nok avskremt etter å ha sett kameratene bli skutt, og vil trolig holde seg mest mulig i skjul.  Gi den tid, legg ut mat til den og bruk andre metoder enn forfølgelse og nedskyting.  La i det minste den siste hunden overleve denne uetiske og meningsløse jakten.

Bli medlem