NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Politiet må vise at… 26. aug 2009

Politiet må vise at Majlo lever

Monia Johansen og familien har i et halvt år betalt 2000 kroner i uka for kennelopphold for en hund som de i hele denne perioden ikke har sett.  De vet ifølge Monia Johansen ikke hvor Majlo er eller hvordan han har det.  De er ikke engang sikre på om han er i live.

– Politiet må nå vise frem Majlo eller i det minste vise til datert foto av ham, så familien kan være sikre på at utgiftene deres faktisk går til å dekke kenneloppholdet for ham. Det er fullstendig bak mål at politiet krever eierne for 4000 kroner for å treffe deres egen hund, samtidig som de nekter dem enhver informasjon om hunden og heller ikke kan bevise at han virkelig er i kennelen.  Dette minner ikke mye om demokrati, men derimot om statsmakter som vi nødig vil sammenligne oss med.  Nå som saken er anket til lagmannsretten, med forlengelse av kennel-oppholdet for Majlo, må det være rimelig å forvente at politiet gir Monia Johansen og familien en garanti for at hunden faktisk lever, siden de er i tvil om det.

NOAH mener at politiet nå driver bortimot terror mot en familie som alt er knust, og appellerer til Justisministeren om å sette en stopper for denne groteske saken.

– Vi har bedt Justisministeren om å trekke anken, og viser til det paradoksale og selvmotsigende i at politiet bruker så store ressurser på å forfølge en uskyldig hund gjennom rettsapparatet, samtidig som de hevder at de ikke har ressurser til å følge opp dyremishandling.

– Vi ser her hvordan en prestisjesak går på bekostning av etiske hensyn.  Både hund og eiere har lidd lenge som følge av denne saken – som burde vært avsluttet nå.  Vi anbefaler politiet å konsentrere sine ressurser om virkelig kriminalitet, blant annet ved å infiltrere det illegale hundekampmiljøet og få slutt på de store dyrelidelsene og den åpenbare faren som dette miljøet representere, fremfor å forfølge en uskyldig hund.

– Majlos eiere er blitt straffet mye strengere for sin manglende kjennskap til hundeloven, enn noe menneske noensinne er blitt straffet i dette landet for å vanstelle eller mishandle dyr til døde.  Det er en skam for Norge at vi skal bli kjent utover landegrensene for å behandle mennesker og dyr på en så sjofel måte.

En internasjonal kampanje forberedes nå for å få frigitt Majlo.

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57740603  http://www.dyrsrettigheter.no/

Bli medlem