NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Omsorgsprogram for… 22. nov 2007

Omsorgsprogram for katter nødvendig

NOAH – for dyrs rettigheter, representert ved leder Siri Martinsen var nylig på et åpent møte i Lofoten. Det ble diskutert hva man skal gjøre med det økende antallet hjemløse katter som blir født. Reisen var et samarbeid med Norsk Huskattforening.

Det åpne møtet var en positiv respons på henvendelser som NOAH og NHF har gjort til samtlige av landets kommuner og mattilsyn i det siste.

– Vi valgte å reise opp for å redegjøre for omsorgsmodellen nettopp fordi Mattilsynet viste en spesiell interesse for å løse dette på en dyrevennlig måte, sier Siri Martinsen.

Martinsen redegjorde for omsorgsmodellen – eller Trap-Neuter-Return  som denne  anerkjente modellen heter der den er mest brukt – Australia og USA. Kattene fanges inn, behandles, merkes og steriliseres, for så å slippes ut igjen – samtidig som man sørger for ly og daglig mating.

– Modellen begynner imidlertid å spre seg, og er mye brukt i Italia, hvor myndighetene samvittighetsfullt følger opp forbudet mot å ta livet av hjemløse dyr. Norske lover freder også hjemløse katter, og man kan i realiteten ikke velge noen annen lovlig modell enn omsorgsmodellen – eller omplassering, hvis kattene er tamme nok, sier Martinsen.

Når det gjelder en konkret løsning på saken, appellerer imidlertid Mattilsynet til folket i Stamsund.

-Noen av disse kattene kan godt bli huskatter igjen, så vi ønsker kontakt med folk som kan tenke seg å ta til seg en katt. Vi ønsker også kontakt med personer som kan bidra på andre måter, sier Trond Kroken i Mattilsynet.

Et prosjekt der en fanger inn, behandler og steriliserer kattene, før de så slippes fri igjen, er regnet som den beste måten å komme av med problemet på. Mattilsynet anser at dette vil koste 150.000 kroner å gjennomføre. De pengene er ingen spesielt villige til å punge ut med, og derfor ber Trond Kroken kattevenner i Stamsund om å melde seg. De kan blant annet bidra med å fange og passe på kattene under behandlingen.

-Hvis vi ikke greier å få folk med på dette, er alternativet at vi går inn og avliver noen av kattene, men vi vil helst ikke det. Vi ønsker en løsning der vi avliver færrest mulig katter, sier han.

Martinsen mener at med frivilig innsats er omsorgsprogram langt billigere, og dessuten effektive, mens avliving både er uetisk og kun demmer opp for problemet på kort sikt: – Men det er en absolutt nødvendighet at kattene garanteres liv for å skape den tillit som må ligge i bunnen for et slikt program. NOAH og NHF fortsette å påvirke Stamsund til å velge løsninger som tar hensyn til hver enkelts katts egenverdi, sier hun.

Kroken sier kattene i Stamsund er tidligere huskatter og avkom av tidligere huskatter, og at katteeiere bør gå i seg selv.

-Katter er ikke bruk og kast-gjenstander. Det er viktig at folk tar større ansvar overfor dyr, sier han.
Mer om saken i Lofot Tidende.

Bli medlem