NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Ny kattepolitikk nødvend… 11. mar 2007

Ny kattepolitikk nødvendig!

Kontaktperson:
NOAH – for dyrs rettigheter, veterinær Siri Martinsen, 959 444 99

NOAH – for dyrs rettigheter og flere andre dyrevernorganisasjoner har i den siste tiden vært i kontakt med Storfjord kommune og lokalt Mattilsyn angående problemet med ulovlige skyteaksjoner av hjemløse katter i Skibotn. NOAH mener det offentlige aktivt bør spre bevissthet rundt nye og dyrevennlige løsninger.

– Skyteaksjonen er klart lovstridige, og det er positivt at den planlagte aksjonen i Skibotn ble avlyst. Derimot er situasjonen til hjemløse katter et potensielt dyrevernproblem skapt av mennesker, ikke følge av en ”naturlov”. Erfaring viser at hjemløse katter jevnlig blir utsatt for skyteaksjoner og annen uverdig behandling av mennesker – i tillegg til at disse dyrene, som er innført av mennesker, står dårligere stillet enn andre viltlevende dyr når det gjelder å klare seg gjennom den kalde årstiden. Hjemløse katters velbefinnende er menneskers ansvar fordi det er våre valg som har satt dem i den situasjonen de er. Dette ansvaret tar man ikke ved å skyte eller sulte ihjel dyrene, men ved å starte omsorgsprogram som inbefatter steilisering. Dette har NOAH foreslått for Skibotn. Det kreves at Storfjord og andre kommuner tenker nytt og dyrevennlig i denne saken, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH og andre organisasjoner har tilbudt råd og annen hjelp til å komme i gang med et slikt omsorgsprogram. Norsk Huskattforeningen har til og med tilbudt økonomisk støtte til sterilisering. Imidlertid har ikke kommunen hittil bemøtt disse tilbudene.

– Kastrasjons- og matingsprogrammer av hjemløse dyr er den mest dyrevennlige og effektive løsningen på hjemløshetsproblemet for katter som er for redde for å bli omplassert. Denne modellen er internasjonalt anerkjent og også prøvd ut med hell i norske byer, som Bergen, Stavanger og Halden, og man har også vellykkede eksempler fra mer grisgrendte strøk. Kommunene må komme ut av gevær-tankegangen, og gå inn for en ny kattepolitikk, sier Martinsen.

Årsaken til at problemet er oppstått, synes å være det samme som de fleste andre steder; katteeiere som lar være å sterilisere, og på denne måten sørger for at det konstant fødes nye katter til en vanskelig skjebne. NOAH mener Mattilsynet i slike saker ikke bruker de rette virkemidlene:

– Ofte ser vi at Mattilsynet griper inn bare i de tilfellene hvor slik ansvarsløs avl har ført til åpenbar vanskjøtsel – og virekmiddelet som brukes er igjen avliving. Både tidspunkt og metode er her helt feil: Hadde Mattilsynen grepet inn på et tidlig tidspunkt og med steriliseringspåbud istedenfor vedtak som går ut over dyrene, ville en rekke dyretragedier vært unngått, påpeker Martinsen.

– Avliving er ingen løsning, og det virker sterkt negativt holdningsskapende. Man må få bukt med den bruk- og kast mentalitet som råder overfor katter og ta selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten, avslutter hun.

NOAH etterlyser også engasjerte dyrevennlige mennesker i lokalmiljøet i Skibotn; interesserte kan kontakte NOAH v/ Jenny berg Rolness, tlf 57740603.

Bli medlem