NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > NOAH gir Sonia Løchens… 3. feb 2017

NOAH gir Sonia Løchens pris til «Hus til Pus»

 

Skjermbilde 2017-02-03 kl. 11.03.09

Sonia Løchens pris deles ut hvert år i perioden 2012-2022. Formålet for prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små: av enkeltpersoner eller mindre sammenslutninger, som ikke har store midler til disposisjon. NOAH har besluttet å gi årets pris til foreningen «Hus til Pus», for deres arbeid for hjemløse og sky katter i Bergen, og spesielt for deres praktisering av «omsorgsprogram» som gir hjemløse katter en bedre fremtid.

Sonia Løchens Pris

Katt1

Hus til Pus veileder om og praktiserer «omsorgsprogram», som sikrer at utelevende katter får tilknytning i form av utendørs matstasjoner og noen steder også sovehus.

Prisen er opprettet til minne om Sonia Løchens engasjement for dyr. Sonia Løchen (1908–1998) var olderbarn av dikter Johan Sebastian Welhaven, arbeidet som sekretær på Kunstindustrimuseet i over 40 år og var nordisk mester i fekting. Hun drev humanitært arbeid – blant annet i fengsel og for hjemløse. Under krigen jobbet hun for motstandsbevegelsen, og ble tilfangetatt og torturert av okkupasjonsmakten. Tidlig på 1970-tallet stiftet hun, sammen med Kåre Knudsen, Norges første dyrerettighetsorganisasjon; «Norsk Liga for dyrs rettigheter», og laget et opprop for dyrs rettigheter. Hun var første nordmann som demonstrerte mot selfangst – det skjedde i Ålesund i 1979. De siste tiårene av sitt liv viet hun først og fremst til å tale dyrenes sak – hun skrev et stort antall innlegg for dyrs rettigheter, som ble trykket i mediene, holdt kåserier i Nrk, og var en markant frontfigur i dyrevernbevegelsen i Norge. Sonia Løchen samlet til slutt et utvalg av sine prosatekster om natur og dyr i boken «Å sitte på en sten» (1997).

Sonia Løchens tekster fokuserer på viktigheten av respekt og ydmykhet overfor naturen, og hun næret en dyp kjærlighet til den: «Naturen må oppfattes på samme måte som et kunstverk, ved betraktning og fordypelse i det vi ser og hører.» Gjennomgående er også viktigheten av livets verdi for hvert enkelt dyr, og at ikke noe dyr er for unnseelig for å verdsettes: «Jeg hyller det prinsippet at man ikke skal ødelegge noe liv, selv det minste, uten at det er strengt nødvendig.»

Hus til Pus

Katt3

Teo ble funnet hjemløs på gaten, og har fått hjelp av «Hus til Pus». Her har han blitt kastrert og chippet hos veterinæren.

Foreningen «Hus til Pus» består av en håndfull frivillige mennesker, som samler inn penger gjennom gaver og loppemarkeder og bruker alle midler på å hjelpe hjemløse og sky katter. Hus til Pus veileder om og praktiserer «omsorgsprogram», som sikrer at katter får tilknytning i form av utendørs matstasjoner og noen steder også sovehus. Kattene blir først tatt inn og kastrert/sterilisert, registrert og merket, før de vurderes for omplassering. De som ikke kan omplasseres slippes ut igjen på en av stasjonene og får mat, ly og tilsyn. Per i dag har Hus til Pus 12 utestasjoner i Bergen og omegn. Der fyller de på mat hver uke, og holder øye med eventuelle nye katter som kommer til stasjonene og trenger hjelp. I 2016 fikk 45 katter hjelp fra foreningen, hvor 36 ble omplassert enten av Hus til Pus eller den lokale dyrebeskyttelsen, og ni nye katter ble del av omsorgsprogrammet.

NOAH har hatt stort fokus på tilstanden for hjemløse og hjelpetrengende katter i 2016, og ønsker at befolkningen, Mattilsynet og politikerne får informasjon om hvordan man kan hjelpe disse kattene best mulig. Det anslås å være tusenvis av hjemløse katter i Norge. Forskning viser at den beste måten å få antallet katter nede og stabilt er gjennom omsorgsprogram, og ikke ved avlivingsaksjoner, som dessverre er en måte som tas i bruk alt for ofte.

Hus til Pus gir også råd og veiledning til privatpersoner om hvordan de kan hjelpe katter i nød, og vi håper årets prisutdeling kan inspirere til at flere organisasjoner og foreninger vil praktisere omsorgsprogram for katter i Norge.

Bli medlem