NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Mattilsynet: Dreper… 17. nov 2008

Mattilsynet: Dreper istedenfor å hjelpe – igjen

Mattilsynet har gått til aksjon mot hjemløse katter i Sandefjord – og drept 30 dyr på samme adresse som de for noen år siden drepte 40 dyr. I tillegg til de hjemløse dyrene skjøt og drepte de en eid katt i nabolaget på dørterskelen til kattens hjem.

Mattilsynet har tydeligvis ikke gjort noenting for å hjelpe eller veilede eieren av huset der de hjemløse kattene holdt til; i følge Sandefjords Blad ønsket ikke mannen at kattene skulle drepes, og ble derfor satt på glattcelle mens skytingen pågikk.

– Hele aksjonen høres ut som om man har hoppet over alt av forvaltningsregler – og sett bort i fra dyrevernloven som faktisk ikke gir hjemmel for å drepe dyr hvis de «kan verte godt at» – dvs hvis de kan bli friske og få et bra liv. I denne saken unnskylder Mattilsynet seg med at kattene var uhåndterlige og derfor ikke kunne omplasseres – men Mattilsynet nevner ikke engang muligheten for et omsorgsprogram med kastrering av dyrene og omsorg for dem som frittlevende. Slike omsorgsprogram er en vellykket løsning på problem med sky eierløse katter – og har blitt iverksatt både i Norge og mange andre land. Mattilsynet lukker øynene for denne løsningen med vilje – NOAH har sendt informasjon til alle landets tilsyn og kommuner om hvordan man på en effektiv og etisk måte kan hjelpe de hjemløse kattene. Men Mattilsynet fortsetter sin lovstridige skyting, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

Mattilsynets slette arbeid kommer særlig for en dag når det avsløres at også en eid katt i nabolaget ble skutt rett utenfor sitt eget hjem. Grunnen til at katten ble skutt oppgis å være at et «vitne» identifiserte katten som «hjemløs og lidende» fordi den hadde øyebetennelse. Eieren av katten opplyser at øyebetennelsen var under behandling.

– Det er hårreisende at Mattilsynet skyter dyr på måfå etter «vitneutsagn» fra tilfeldige personer. De mente altså at denne katten var så akutt lidende at den måtte drepes på stedet – uten noen som helst kyndig medisinsk vurdering, men på bakgrunn av at en legmann hadde «diagnostisert» katten som kronisk syk? Det er ikke til å tro – og viser med all tydelighet hvor lite vekt Mattilsynet legger på å vurdere hvert enkelt dyrs beste. Skal det bli slik at veterinærer er nødt til å advare folk som har sine dyr under behandling at de bør holde dyrene ute av syne til de er friske igjen for ellers kommer Mattilsynet med salongrifla? Toppen av det hele er at Mattilsynet prøver å skylde fra seg ved å hevde at katten skulle vært merket. Selv om det hadde vært en merkeplikt i Norge, noe det ikke ennå er, kunne Mattilsynet vanskelig se om katten var chip- eller øremerket før de skjøt – uttalelsen er kun et ynkelig forsøk på å bortforklare grove overtramp i tjenesten, sier Martinsen.

Mer i Sandefjords Blad.

Bli medlem