NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Majlo-saken: – Forkastel… 20. aug 2009

Majlo-saken: – Forkastelig av Politidirektoratet å uthale gjenforeningen

Majlo har vært holdt i kennel på et hemmelig sted i landet siden februar i år.  Nå har Majlos eiere fått medhold av tingretten på at de under gitte betingelser kan ta Majlo ut av landet.  Men Politidirektoratet har varslet at de trenger tid på å vurdere om de skal anke saken til lagmannsretten, og viser til at ankefristen normalt er på en måned.

– Vi er rystet over at Politidirektoratet på denne måten uthaler gjenforeningen mellom Majlo og familien hans. I snart et halvt år har Majlo stått på kennel, mens eierne har kjempet for livet hans og bare ventet på å få treffe ham igjen – noe som så langt har vært umulig for dem, siden politiet forlanger et beløp på 4000 kroner for å arrangere møte med hunden, i tillegg til at de må dekke kennelutgiftene.

NOAH mener at Politidirektoratet nå må innse at saken er tapt, og tillate at Majlo og familien hans så fort som mulig får gjenoppta et normalt liv, etter alle påkjenningene de har vært gjennom.

– Prinsippet om at en uskyldig hund skal dø for å statuere et eksempel, er avvist av tingretten.  Dette bør Politidirektoratet bøye seg for, og ikke la sitt paragraf-rytteri og sin rigide tolkning av hundeloven igjen vinne over menneskelige hensyn.

NOAH viser til at en rekke alvorlige dyremishandlingssaker blir avvist av politiet allerede på etterforskningsstadiet, mens Majlo-saken har vært kjørt frem som en prioritert sak av politiet, som ellers skylder på for lite ressurser til å følge opp voldssaker.  Dette medvirker ikke til å skape tillit til politiet.

– Politidirektoratet bør rette opp det negative inntrykket de har skapt ved å sørge for at saken nå blir avsluttet, slik at Majlo kan løslates fra kennelen og gjenforenes med familien.  Det er ikke bare Majlo og hans eiere som har ventet på denne stunden – det har også 23.000 mennesker som har vist sin solidaritet med dem og skrevet under på en støtteerklæring.  Alle disse forventer nå at Politidirektoratet tar til fornuft og viser menneskelige og dyrevernmessige hensyn.

NOAH oppfordrer folk til å kontakte Politidirektoratet og be dem om å godta tingrettens beslutning og gi slipp på Majlo.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57740603

Bli medlem