NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Lovstridige kattedrap i… 24. jul 2006

Lovstridige kattedrap i Flekkefjord

Kontaktperson: Aktivistkoordinator i NOAH – for dyrs rettigheter, Jenny Berg Rollness, tlf:57740603

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder Flekkefjord kommune og lensmann Asbjørn Skåland for lovstridig avlivingsaksjon mot katter. Aksjonen ble varslet fredag og settes i gang allerede mandag, på en tid da mange katteeiere er på ferie.

– Skåland melder at folk må merke sine katter med halsbånd, ellers kommer også de til å bli avlivet i fellene som settes ut i begynnelsen av uka. En helgs varsel er helt urimelig, særlig med tanke på at det er fellesferie og mange katteeiere er bortreist og ikke har mulighet til å få merket kattene sine, saksbehandler i NOAH – for dyrs rettigheter, Jenny Berg Rollness. – Det er dessuten mange katter som er identitetsmerket i form av øretatovering eller microchip, og dette vil bare kunne avleses hos veterinær, sier hun. – Denne aksjonen er klart lovstridig. Det finnes ingen hjemmel i loven for å avlive friske katter, enten de er eide eller hjemløse. Avliving av katter kan kun skje i samråd med eier eller etter vedtak fattet med hjemmel i lov om dyrevern eller smittevern, og det er strenge vilkår for slik avliving. En subjektiv oppfatning av at katter er til sjenanse er ingen legitim grunn for å sette i gang en avlivingsaksjon.

– NOAH vil kontakte kommunen råd om praktisk hjelp til kastrering og omplassering av kattene og oppretting av foringsstasjoner på et usjenert sted for de kattene som ikke er omplasserbare. Kastrasjons- og matingsprogrammer av hjemløse dyr er den mest dyrevennlige og effektive løsningen på katteproblemet. Den er internasjonalt anerkjent og også prøvd ut med hell i norske byer, som Bergen, Stavanger og Halden, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

– Kattene i Flekkefjord kan reddes og få et verdig liv om lensmannen og kommunen er villig til å samarbeide med NOAH om et ansvarlig opplegg, sier Siri Martinsen

Flekkefjæring Siri Elen Urdal, reagerer sterkt på den planlagte avlivingsaksjonen, og kontaktet NOAH for hjelp:

– Jeg synes det er helt forferdelig at de har tenkt å avlive de hjemløse kattene i Flekkefjord, sier hun. – Det er grusomt og ikke minst ulovlig. Spesielt ille er det at de gir så kort varsel. Tenker de ikke på at folk er på ferie? Det at de skal avlive alle katter som ikke er påført halsbånd er idiotisk med tanke på at halsbånd kan falle av og at mange katteeiere ikke vil rekke å ordne dette i løpet av en helg. Katter kan dessuten være borte i perioder om sommeren, og da risikerer de å bli drept fordi de ikke har halsbånd. Katter har egenverdi og skal behandles som individer, ikke som ting. Dessuten løser ikke avliving problemet med hjemløse katter. Det kommer bare nye til. Hvis vi derimot kastrerer kattene vil de holde på sitt territorium og ikke slippe nye katter til, og ved å lage en plass til kattene hvor de får mat og husly, holder de seg borte fra butikkene og plager ingen. Jeg ble helt forferdet av artikkelen i Agderavisa og håper virkelig at prosjektet blir stoppet, sier Siri Elen Urdal.

NOAH har i sommer sendt ut et forebyggende skriv om lovstridige kattedrap til alle kommuner, Mattilsyn og dyrevernnemnder i landet, og vil følge opp med henvendelser til alle veterinærer og lensmannskontor. Det pågår mye lovstridig avliving av katter, både i privat og kommunal regi og på veterinærkontor, og NOAH mener det er viktig å få slutt på dette, både av hensyn til kattene og som del i et holdningsskapende arbeid.

– Reaksjonene må i stedet rettes mot det uansvarlige katteholdet, blant annet ved å anmelde katteeiere som bryter loven ved å unnlate å ta vare på kattene sine, sier Siri Martinsen i NOAH – Avliving er ingen løsning, og det virker sterkt negativt holdningsskapende. Man må få bukt med den bruk- og kast mentalitet som råder overfor katter og ta selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten, avslutter hun.

Bli medlem