NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > La ikke etikken vike… 2. mar 2006

La ikke etikken vike for panikken

Pressekontakter
Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99
Jenny Berg-Rolness, NOAH – Sogn og Fjordane, tlf. 57 74 06 03
Bodil Eikeset, leder i Norsk Huskattforening, tlf. 22 10 93 54

NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening advarer mot å la etikken vike for panikken i forbindelse med fugleinfluensa.

Påvist fugleinfluensasmitte hos katt i Rügen i Tyskland har ført til en ubegrunnet frykt blant enkelte katteeiere. Fra før har man sett at det ensidige fokuset på villfugler som smittekilde har rammet fuglene hardt, i form av at enkeltkommuner har foreslått nedskyting og restriksjoner på mating, stikk i strid med råd fra sentrale myndigheter og internasjonale organer.

– Vi må ikke få lignende panikkforslag når det gjelder katter, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter. – Forholdet mellom mennesker og dyr som lever naturlig i våre omgivelser må ikke bli fryktbasert. Det er ikke katter og ville fugler som utgjør en trussel mot menneskene – faren ligger snarere i de intensive landbrukssystemene hvor virus av denne typen kan utvikles, sier Siri Martinsen.

Folkehelseinstituttet gir følgende oppdatert informasjon: ”Det er aldri sett smitte av fugleinfluensaviruset fra katt til menneske. Vi regner ikke med at noen mennesker i Norge skal bli smittet av katter.” Verdens Helseorganisasjon uttaler også at det ikke er noe som tyder på at katt har en medvirkende rolle i spredningen av fugleinfluensa.

Heller ikke smitte fra villfugl til mennesker er noe sted dokumentert. Selv i land med utbredt smitte er det kun i svært sjeldne tilfeller konstatert smitte til mennesker, og da utelukkende i forbindelse med slakting og annen nær kontakt med syke eller døde fjærfe. Dette bekreftes av Verdens Helseorganisasjon og ledende forskere på området. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet gir generelle hygieneråd ved mating av fugler, men oppfordrer til fortsatt mating av fuglene.

– Folk må fortsette å ta vare på både familiedyrene sine og de ville dyrene rundt oss. Det er viktig å holde fokus på dyrevern og enkeltdyrenes verdi i situasjoner som dette, avslutter NOAH-leder Siri Martinsen.

Bli medlem