NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Krever omplassering og… 19. nov 2007

Krever omplassering og kastrering for kattene på Omrestranda

Kontakt: Bodil Eikeset, leder Norsk Huskattforening, tlf. 22109354/99512752

Larvik kommune og Mattilsynet har hatt lang tid på seg til å ordne opp i forholdene på Omrestranda. I stedet har de ventet med å sette i gang tiltak, med den konsekvens at antall katter har økt til rundt 40. NOAH og Norsk Huskattforening har tidligere kontaktet Larvik kommune og Mattilsynet med forslag om hvordan problemet kan løses på en dyrevennlig måte. Kommunen har vist vilje til samarbeid, mens Mattilsynet på sin side har besluttet at alle kattene skal avlives.

– Mattilsynet har hevdet at de ikke kan pålegge eier kastrering mot hans vilje. Derimot har de tydeligvis ingenting imot å pålegge et dyrefiendtlig og langt mer inngripende virkemiddel – dreping. Vi ønsker svar fra Mattilsynet på hvorfor de ikke bruker kastrerings-påbud som virkemiddel for å hindre at dyrene «kommer i fare for å lide». sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH og Norsk Huskattforening viser til at loven setter klare begrensninger når det gjelder kommunens adgang til å avlive eide eller hjemløse katter.

– Det er ikke lovbestemt ID-merking av katter i Norge. Man kan derfor vanskelig påstå at alle umerkede katter i et område er eierløse. Når det gjelder eventuell innfanging og avlivning i medhold av dyrevernloven, kan dette utelukkende skje når det ut fra en dyrevernmessig vurdering anses nødvendig for å hindre at dyr kommer «i fåre for å lida i utrengsmål», jfr. dyrevernlovens § 2. Dersom det ikke representerer noen slik fare for unødvendig lidelse om dyret får leve videre, kan man ikke med ryggdekning i dyrevernlovens bestemmelser verken kreve eller besørge dyret avlivet, sier Bodil Eikeset i Norsk Huskattforening.

NOAH og NHF ønsker en dyrevennlig løsning, og oppfordrer folk til å åpne sine hjem for husløse katter. Interesserte kan henvende seg til Bodil Eikeset, tlf. 22109354. Kattene som ikke lar seg omplassere bør kastreres og tilbakeleveres til eier. De må imidlertid få varmehus og annen oppfølging, noe som bør kunne sponses av kommunen og det offentlige dyrevernet.

– Kastreringsprogram, i motsetning til avlivingsaksjoner, har en utdannende effekt for publikum, oppmuntrer til engasjement for dyr og signaliserer at dyr har egenverdi. En slik holdningsskapende virksomhet virker forebyggende og tar selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten, sier Siri Martinsen og Bodil Eikeset.

Bli medlem