NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Kattehold > Pressemelding: Vil… 10. jun 2011

Pressemelding: Vil stanse kattedrap i Vardø

Norsk Huskattforening (NHF) og NOAH – for dyrs rettigheter reagerer sterkt på Vardø kommunes planer om å avlive alle hjemløse katter i byen, og oppfordrer kommunen om i stedet å samarbeide med frivillige dyrevernere om kastrering og omplassering av kattene. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7645208

– Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for å avlive friske katter som man selv ikke eier, sier Bodil Eikeset i NHF. – Avliving av fremmede katter kan bare skje med hjemmel i dyrevelferdsloven, når katten er uhelbredelig syk eller skadet. Heller ikke kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven eller husdyrloven hjemler adgang til å avlive friske katter.
 
– Vi vil påpeke at det ikke er pliktig ID-merking av katter i Norge, og at katter ikke kan avlives som eierløse selv om de er umerket, sier Jenny Rolness i NOAH. – Det synes som at Vardø kommune mangler ryggdekning i lovverket for å fange inn og avlive de hjemløse kattene. Det er dessuten svært kritikkverdig at de vil drepe dyr som er ofre for omsorgssvikt, i stedet for å hjelpe dem. På denne tiden har mange av kattene unger. Har de tenkt å avlive mødrene og overlate ungene til en pinefull død?
 
– Planen om å skyte kattene i fellene er også forkastelig, både da skyting er en usikker metode, og da hver enkelt katt uansett må undersøkes av veterinær for mulig microchip og for å sjekke om det er en tamkatt. Med det opplegget som kommunen skisserer, er det uunngåelig at mange eide katter også vil bli drept. Den tammeste katt kan få en adferd som vill når den blir innesperret i felle.
 
NHF og NOAH viser til at omsorgsmodellen har mange fordeler fremfor uetisk avliving. Omsorgsmodellen innebærer at eierløse voksne katter kastreres og settes ut igjen til et matingsprogram, mens kattunger og tamme hjemløse katter fanges inn for omplassering. Denne metoden praktiseres i en rekke norske byer, og har vist seg å være den mest humane, effektive og langsiktige metoden. I tillegg til å stabilisere antall katter, virker den positivt holdningsskapende ved at den hever kattens status og bekjemper bruk- og kastmentaliteten overfor dyr.
 
Kontakt:
Norsk Huskattforening, Bodil Eikeset, tlf. 22 10 93 54
NOAH – for dyrs rettigheter, Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Bli medlem