NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Kattehold > Pressemelding: Lovlig… 10. jan 2013

Pressemelding: Lovlig og moralsk riktig å mate hjemløse dyr

En 84 år gammel kvinne i Tysfjord trues av Fylkesmannen i Nordland med at hun kan bli holdt økonomisk ansvarlig hvis hun fortsetter å mate hjemløse katter.

NOAH vurderer anmeldelse av Fylkesmannen for trakassering og forhindring av lovpålagt hjelpeplikt.
– Dette er en horribel reaksjon fra Fylkesmannen, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. – Ingen kan trues med økonomisk straff for å hjelpe dyr som lider. Tvert imot pålegger dyrevelferdsloven oss dette gjennom § 4, som blant annet slår fast:
«Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.»
– Det er denne hjelpeplikten kvinnen følger opp. Hun tar vare på dyr som andre har forsømt, og sørger for at dyrene ikke blir overlatt til å dø av sult, kulde og sykdommer. Når Fylkesmannen og Mattilsynet fraråder mating av hjemløse katter, oppfordrer de indirekte til å la dyrene sulte ihjel, og de bryter dermed med hjelpeplikten.
NOAH minner om at de som har hensatt kattene i hjelpeløs stilling er de som har begått lovbrudd, og som kan trues med straff.
– Det er de uansvarlige dyreeierne Fylkesmannen og Mattilsynet bør gå ut mot. Disse kan trues med anmeldelse og økonomisk straff. Men i stedet er det de som hjelper dyrene som får unngjelde. Dette er en reaksjon som på ingen måte kan aksepteres.
NOAH oppfordrer Fyllkesmannen og Mattilsynet til å bidra til humane løsninger i form av kastrering, og til å forebygge hjemløshet hos dyr gjennom holdningskampanjer og tiltak rettet mot uansvarlig dyrehold.
– Det offentlige har sviktet de hjemløse dyrene. Det finnes ingen budsjett eller tiltaksplan for hjemløse dyr, utenom avliving. Inntil det offentlige tar ansvar må frivillige fortsette å hjelpe. Dette er vår plikt, både moralsk og juridisk. Ingen skal oppleve det som denne kvinnen nå opplever, for å følge sin samvittighet og hjelpe dyr som lider, sier Siri Martinsen.
NOAH finner denne saken så graverende at en anmeldelse kan være aktuelt.
Kontakt:  NOAH – for dyrs rettigheter,
v/Siri Martinsen, tlf. 95 94 44 99
Bli medlem