NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Kattehold > NOAHs arbeid for hjemløs… 3. nov 2017

NOAHs arbeid for hjemløse katter

Kali og Noir, to søstre som fortsattt leter etter et hjem

 

NOAH mottar støtte fra Stiansen Stiftelse til informasjonsarbeid for hjemløse katter.

Dyrestiftelsen Dag S. Stiftelse deler ut en halv million kroner i året til flere prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. I år ble NOAH tildelt penger til å fortsette vårt informasjonsarbeid for hjemløse katter! Stiftelsen deler også hvert år ut Stiansen-prisen til enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste i løpet av det siste året.

NOAHs prosjekter for hjemløse katter

Visste du at det finnes flere titalls tusen hjemløse katter i Norge? Mens myndighetene i flere andre land støtter omsorgsprogrammer for hjemløse katter, er avliving inntil videre det eneste som finansieres av offentlige midler i Norge. NOAH jobber hardt både for å forhindre økt hjemløshet og for å endre måten hjemløse katter behandles på.

I løpet av de siste årene har NOAH arbeidet med to omfattende prosjekter for hjemløse katter som illustrerer to ulike, men vanlige situasjoner som er kilde til hjemløse katter: Den ene saken handler om en kattefamilie som lever i et urbant strøk og har blitt matet av omsorgspersoner over flere år. Den andre omhandler en større gruppe gårdskatter med eier, men hvor populasjonen hadde vokst ut over eiers evne til å ta vare på dem og hvor også Mattilsynet var involvert. I den første saken ble vi kontaktet av omsorgspersonen som selv ba om hjelp, og i den andre ba i utgangspunktet en ansatt i Mattilsynet om hjelp til å unngå en avlivingsaksjon – og senere ønsket også eier hjelpen velkommen. Henvendelsene sammenfalt med NOAHs planer om større politisk initiativ for de hjemløse kattenes rettigheter – og vi valgte å ta utfordringene. Gjennom å redde disse kattene, ønsket vi å bygge et grunnlag for å hjelpe enda flere. Les mer om vårt katteprosjekt her

Har du hjerterom til katter i nød?

NOAH har fortsatt noen katter i fosterhjem som nå virkelig behøver permanente hjem! De katter som gjenstår i prosjektet har behov for kattevante og tålmodige eiere, som kan gi dem den tiden og omsorgen de trenger for å bli trygge, gode katter! Alle kattene i NOAHs prosjekt er kastrert, ID-merket, vaksinerte og fulgt opp av NOAHs veterinær – kattene befinner seg i Oslo.

Kali og Chat Noir

Kali, Chat Noir og mamma Prikken.

To helsorte, lekne og morsomme søstre! Disse to jentene er fra den «urbane» delen av NOAHs katteprosjekt. Da NOAH satte igang innfangingen av kattene våren 2016 var disse to søstrene veldig unge, og nysgjerrige på mennesker, de ble derfor, sammen med en gravid kattemor tatt inn i fosterhjem for sosialisering. De to søstrene har vært uheldige, og flere hjem som har avtalt å overta dem har dessverre av forskjellige grunner ombestemt seg i siste liten – disse to er nå derfor veldig klare for å endelig få komme til sitt for alltid-hjem.

De to jentene er veldig milde, de er godt vant med andre katter, og har også bodd i fosterhjem med flere hunder! De er sky ovenfor nye mennesker og nye steder, og vil behøve tid og tålmodighet i nytt hjem. NOAH ser for seg at det ideelle hjemmet for disse to jentene er noen som bor landlig, der de kan få komme og gå som de vil da de elsker å være ute. Nytt hjem kan gjerne ha dyr fra før av, men da kattene er sky bør de nok få komme til et sted uten de minste barna.

Har du hjerterom til disse kattene? Eller kjenner du kanskje noen som har? Ta kontakt med vår koordinator Silje på Silje@dyrsrettigheter.no for mer informasjon :)

Vil du støtte NOAHs arbeid for hjemløse katter? Bli medlem!

 

 

 

Bli medlem