NOAH logo

NOAH har sendt en henvendelse til Mattilsynet, og oppfordret til et samarbeid med omplasseringssentre og dyrevernorganisasjoner i forbindelse med dyrevernsaker som Mattilsynet følger opp. Altfor ofte ender slike saker med avliving av dyrene, ofte bare fordi Mattilsynet mangler et sted å plassere dem.

Nå har NOAH fått positiv tilbakemelding fra en seniorrådgiver i Mattilsynet, med forslag om å bygge opp et samarbeid mellom Mattilsynet og dyrevernorganisasjoner, i den felles interesse å avverge avliving av dyr. De ønsker en kartlegging av mulige beredskapshjem som kan kontaktes når de står opp i en krisesituasjon. De ser for seg et system der Mattilsynet betaler for mat og det nødvendige for dyrene frem til omplassering, og at dette kan gjelde for alle typer familiedyr og hobbydyr, inkludert hester. Mattilsynet ønsker at vi finner gode beredskapshjem, men vil selv kvalitetssikre dem.

Dette er foreløpig bare et forslag fra Mattilsynet, som vil kreve godkjenning fra hovedkontoret. Men kontakten i Mattilsynet tibyr seg å fremme saken hvis det er ønske om det.

Hvis noen har mulighet til å være med på dette, og kan tilby gode beredskapshjem for dyr som trenger en ny start, så hadde det vært veldig fint.

Har du et godt hjem å tilby? Ta kontakt med  NOAH, v/ jenny@dyrsrettigheter.no

Bli medlem