NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Kattehold > Pressemelding: Smittever… 23. feb 2006

Pressemelding: Smittevernoverlege klages inn for Byråden av NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter, sammen med Norsk Huskattforening, klager smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad, inn for Byråden i Bergen kommune.

Bakgrunnen er at Søbstad gjennom en rekke medieutspill den siste tiden har skapt frykt i befolkningen for duer og andre byfugler, og til dels også for katter, uten at det kan sies å være faglig grunnlag for dette. Han har foreslått å skyte byfuglene som et forebyggende tiltak mot fugleinfluensa, og han har frarådet mating av duer, til tross for at fugleinfluensa ikke er påvist i Norge og at duer, ifølge bl.a. Mattilsynet, er de fugler som er minst mottagelige for sykdommen. Ifølge veterinær Nils Reither i Bergen, som tirsdag gikk ut mot smittevernoverlegens tiltak, har amerikanske laboratorieforsøk vist at duer er immune mot influensasmitte.

Også NOAHs veterinær Siri Martinsen reagerer sterkt på Søbstads utspill:

– Det synes som om Søbstad har svært vikarierende motiver for sine utspill. Å foreslå massenedskyting av duer – som i følge eksperter er den minst mottagelige arten blant fugler – kan få en til å lure på om legen egentlig går inn for massiv nedslakting av alle fuglearter. Hans utspill mot katter har enda mindre rot i realitetene, og er kun egnet til å skape et fryktbilde hvor folk ser på dyr i nærmiljøet som noe farlig, snarere enn en naturlig del av omgivelsene. Et slikt bilde er et skritt på vei mot en tragisk, steril verden hvor mennesker er alene i sine omgivelser og dyr og dyrearter nådeløst blir slaktet ned fordi mennesker ser på dem som en «trussel». Søbstad bør tenke seg meget nøye om før han kommer med utspill som videre bidrar til et slikt samfunn, sier Martinsen.

Søbstad er i utakt med andre fagfolk og kjører sitt eget løp, uten hensyn til dokumentasjon. Det er ikke dokumentert ett eneste tilfelle i verden av fugleinfluensasmitte fra villfugl til menneske. Mens veterinærmyndighetene ikke fraråder normal omgang med fugler, slik som mating, har Søbstad fått innført tiltak som problematiserer mating av fugler. Dette kan gi svært tragiske utslag, ved at fugler som er vant til daglig mating risikerer å sulte i hjel nå på ettervinteren.
Søbstad har også antydet at det kan være fare forbundet med huskatter, noe som er direkte feilaktig å påstå basert på den informasjon norske og utenlandske ekspertkilder kan gi. De 91 menneskene som har dødd av fugleinfluensa på verdensbasis siden sykdommen ble registrert i 1997, har fått smitten gjennom nærkontakt med syke hønsefugler i kjøtt- og eggproduksjon, gjerne i forbindelse med slakting. Katter er eksperimentelt blitt infisert med fugleviruset i Thailand, en situasjon som imidlertid ikke gir et realistisk bilde. Smitte fra katt til mennesker er ikke sett noe sted i verden, og ifølge Preben Aavitsland, overlege, avdelingsdirektør og beredskapsdirektør ved Folkehelseinstituttet, regnes slik smitte for å være så og si umulig. Søbstads utspill har dessverre størst likhet med udokumenterte spekulasjoner som i verste fall kan lede til hat og overgrep mot dyr.

– NOAH ser det som svært alvorlig at en smittevernoverlege bruker sin posisjon til å skape fordommer mot dyr, gjennom å formidle informasjon som ikke har rot i fakta. Det må kunne stilles som et minstekrav at en smittevernoverlege har dokumentasjon for sine påstander når han aktivt sprer dem gjennom media. Det fremstår som svært kritikkverdig og uetisk at en person med Søbstads innflytelse, misbruker sin funksjon og benytter fugleinfluensaen til å skape et feilaktig fokus på ville fugler og dyr som smittereservoar, når de tilfeller hvor mennesker er blitt utsatt, tvert i mot har sammenheng med industrielt husdyrhold, sier Martinsen.

NOAH avslutter med en sterk oppfordring til folk om å fortsette å mate fuglene i Bergen og andre steder, for å avverge en tragisk situasjon der fugler dør av sult.

Bli medlem