NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Kattehold > Anmeldelse av kattedrap 25. feb 2006

Anmeldelse av kattedrap

Pressekontakter
Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99 (etter kl. 17.00)
Jenny Berg-Rolness, NOAH – Sogn og Fjordane, tlf. 57 74 06 03

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder Martin Andenes i Gloppen for ulovlig å ha skutt katter på sin eiendom, noe han åpent stod fram med i Firda, 28. januar 2006. Han brukte kattejakt som forklaring da han ble anklaget for å ha truet NOAH-fotograf med hagle under dokumentasjon av pelsfarmer i Gloppen, og innrømmet dermed de lovstridige kattedrapene.

Det trengs positiv lovhjemmel for å avlive katter. Slik hjemmel for avliving av katt finnes bare i dyrevernloven § 6 annet ledd, og gjelder syke, skadde eller hjelpeløse katter som er i en slik tilstand at helbredelse ikke er påregnelig. Friske katter kan ikke avlives på egen eller andres grunn enten det dreier seg om eide, hjemløse eller forvillede katter.

Viltloven freder alle viltlevende landpattedyr i Norge utenom de fastsatte jakttider som er fastsatt for enkelte dyreslag. I viltloven er i tillegg viltbegrepet utvidet til å gjelde arter som er eller var tamme, og som kan danne viltlevende bestander i norsk fauna. I 1974 ble det foreslått som et unntak fra fredningen at grunneiere kunne skyte omstreifende katter på egen grunn. Forslaget vakte et ramaskrik da det ble kjent, og det ble forkastet under stortingsbehandlingen.

– Martin Andenes’ avliving av katter på egen grunn bekrefter klare og grove brudd på bestemmelser i dyrevernloven, viltloven og straffeloven, sier Siri Martinsen i NOAH. Katter er frie dyr som ikke kjenner eiendomsgrenser, og avliving av katter fordi de trår inn på privat eiendom, er et soleklart lovbrudd. Dette kan dreie seg om både eide og hjemløse katter, og det kan være hunnkatter som blir skutt fra hjelpeløse unger. Faren for skadeskyting vil ellers alltid være stor under slike forhold. NOAH er bekymret over de mange meldinger om lovstridige kattedrap, og ser det som betenkelig at dette er så alminneliggjort at folk åpent står fram med det i media. Med denne anmeldelsen ønsker NOAH å signalisere at slike kattedrap representerer brudd på flere lover og er en respektløs handling både overfor kattene og deres eventuelle eiere, avslutter Siri Martinsen.

Bli medlem