NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > Pressemelding: Dom for… 11. jan 2011

Pressemelding: Dom for vanstell av hunder – eksempel på rettsapparatets svik mot dyrene

NOAH reagerer sterkt på den milde dommen i Nordmøre tingrett, der et ektepar fikk betinget fengsel i 45 dager og bøter for å ha vanstelt hunder så grovt at de måtte avlives på stedet. http://www.tk.no/nyheter/article5414935.ece

– Dyrevelferdsloven åpner for fengsel i inntil 3 år for grov dyremishandling.  Likevel blir det vanligvis bare gitt betinget fengselstraffer, selv for vanstell og mishandling som er så grov at dyrene dør eller må avlives.  Dette er uakseptabelt, og det må snarest komme en forandring, ellers er prinsippet om dyrs egenverdi, som dyrevelferdsloven slår fast, i praksis lite verdt, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Ekteparet som holdt hunder innestengt i kjelleren – i en uutholdelig stank og ammoniakkdunst, med noen av hundene blinde og samtlige apatiske – ble ikke engang fratatt retten til dyrehold på livstid. Distriktssjef Astrid Vea Mork i Mattilsynet uttalte til retten at hun som veterinær i 36 år ikke har opplevd verre dyretragedie.  Likevel ble ekteparet bare fratatt retten til hundehold i fem år – deretter kan de starte opp igjen med hunder.  Det er tragisk at rettsapparatet ikke skjønner at den behandlingen disse hundene ble utsatt for, indikerer en total mangel på empati og respekt for dyr, og at det dermed er fare for gjentagelse.

NOAH vil arbeide for at strafferammene i dyrevelferdsloven tas i bruk, slik at lovens strengeste straff benyttes når dyr vanstelles så grovt som i dette tilfellet.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57740603

Bli medlem