NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > NOAH: -Stans Iditarods… 1. mar 2005

NOAH: -Stans Iditarods dødsløp

– dyr skal ikke presses for menneskers prestisje

Kontakt:
Siri Martinsen, veterinær og leder: 95944499

Hvert år dør sledehunder som følge av de ekstreme påkjenningene i Iditarod-løpet, som starter om få dager. Hvor mange som avlives som følge av skader eller som “overskuddsdyr” i jaget etter de raskeste, føres det ingen statistikk over. NOAH – for dyrs rettigheter protesterer mot norsk deltagelse og sponsing som legitimerer dødsløpet.

– Bryr man seg om dyr som enkeltindivider og ikke fremst som middel til egen suksess, vil man ta avstand fra slike ekstrem-løp. Det er kritikkverdig at Norges Hundekjørerforbund bortforklarer de over 120 dødsfall som løpet har forårsaket. Mange dyr blir også skadet som følge av dette løpet, og det er tragisk at ikke de som er ansvarlig for hundene nekter å delta i løp som slik setter dyrenes liv og helse i fare, sier veterinær Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Det er ikke riktig å utsette dyr for ekstreme og dødelige påkjenninger for menneskers konkurranselyst. Hvor mange flere friske hunder må dø før ekstrem-løp som Iditarod blir stoppet? Blødende magesår, infeksjoner, skjelett- og muskelskader er blant de vanlige lidelsene hos hundene i Iditarod. Mange hunder som på forhånd er eklært i meget god form, har pådratt seg dødelige magesår i løpet. 81% av hundene som gjennomfører løpet har dessuten lungeskader som kan føre til infeksjoner i lang tid etter løpet, sier Martinsen.

– Man må være blind for å romantisere en slik konkurranse. Når hundeførerne innrømmer at de får hallusinasjoner av tretthet og sovner mens hundene løper, skal det ikke så mye kunnskap om hund til for å forstå at den påkjenningen dyrene utsettes for er langt utenfor det naturlige. At hunder liker å løpe, betyr ikke at de liker å være tvunget til nærmest å løpe seg ihjel. Det er skammelig å bruke dyrenes påtvungne lojalitet som en unnskyldning for å drive dem så hardt at de av og til balanserer mellom liv og død, sier Martinsen.

– Men selve løpet er ikke det eneste kritikkverdige. Måten mange av hundene lever på – i 1,5 meters kjetting når de ikke løper i selen – er ikke et verdig hundeliv. At Norges Hundekjørerforbund i sine “dyrevern-retningslinjer” anbefaler enn slik utstrakt frihetsberøvelse, vitner om et foreldet og uinformert syn på dyrs adferdsbehov. Moderne hundepsykologer og etologer vil ikke kunne akseptere en slik behandling, og norske myndigheter har også ytret at det “kan være i strid med Dyrevernloven”, påpeker Martinsen.

– Det drives også en kynisk bruk-og kast-produksjon av hunder for å få frem de individene som kan klare å slite seg gjennom ekstreme påkjenninger som Iditarod. Hundene som ikke når opp til “elite-statusen” blir i mange tilfeller tatt livet av – dermed er dødsstatistikken fra selve løpet dessverre bare toppen av isfjellet, avslutter Martinsen.

Bli medlem