NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > NOAH fordømmer ny hundef… 19. apr 2004

NOAH fordømmer ny hundeforskrift

– Brutal og umenneskelig

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Total raserenhet blant hunder, og hundeeiere som må gå rundt med stamtavle til enhver tid for ikke å få familiehunden konfiskert og drept: dette er hva den nye hundeforskriften legger opp til.

– Er din hund en boxer/labrador, en bulldog/beagle, en rottweiler/goldenretriver eller en gatemix med litt bredt hode? I så fall bør du unngå å bli sett av en politimann, hvis du vil at hunden skal leve. En rekke blandingshunder vil kunne ha “sammenlignbare” fysiske trekk med de “ulovlige rasene”. Og ingen blandingshunder kan skilte med stamtavle som gjør rede for hvilken “rase” de tilhører. Dermed definerer den nye forskriften disse hundene som “ulovlige”, og krever avliving, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Uansett intensjon bak den nye forskriften om hunder fra Justisdepartementet: Forskriften krever drap på blandingshunder og diskriminerer mennesker som ikke har “renraset” hund:

• Politiet skal ifølge forskriften forespørre mennesker med hund om hundens rasetilhørighet hvor som helst og uten annen foranledning enn at en tilfeldig politimann mener hunden utseendemessig kan “være sammenlignbar” med ulovlig rase. Hunder kan altså tas inn av politiet, og avlives, kun på grunnlag av utseende uten noen som helst foranledning.

• Forskriften krever at den som har hund alltid skal kunne fremvise stamtavle som knytter hunden til bestemt lovlig rase, hvis ikke en hund skal bli avlivet. Blandingshunder har ikke stamtavle – og vil dermed ikke kunne “frikjennes” fra avliving.

• Forskriften er klar på at hunder uten papirer som knytter dem til stamtavle skal anses som ulovlige, hvis de har en “fysikk, fremtoning eller egenskaper” som etter politiets skjønn kan “indikere” ulovlig opphav, også selv om hunden “ikke direkte ligner” på ulovlig hund. Dette betyr i klartekst en dødsdom over alle blandingshunder med en kraftig fysikk, eller bred hodeform eller kort snute etc.

– Forskriften har en definisjon av “farlig hund” som er hinsides enhver faglige vurderinger og sunn fornuft. Å sette likhetstegn mellom “farlig” og en rekke tilfeldige utseendemessige trekk er latterlig useriøst, men allikevel tragisk og alvorlig når forsrifter kan bygges på usannheter og kunnskapsløshet, sier Martinsen.

– Sett at en familie har en barnekjær blandingshund på 10 år. Hunden er 1/8 blanding av den hittil lovlige hunderasen amerikansk staffordshire terrier, og har tilfeldigvis fått en del av trekkene til amstaff i ansiktet. Denne familien må leve i uvisse om at familiehunden når som helst kan kreves avlivet som ”farlig” hund fordi en tilfeldig politimann kan kreve ”stamtavle” som ikke finnes. Er det et slikt samfunn vi vil ha? spør Martinsen.

– Politikerne fører folk bak lyset ved å hevde at forskriftene vil bli håndhevet på en rimelig måte. En forskrift som krever avliving på grunnlag av utseende er i seg selv urimelig, og NOAH vet om en rekke tilfeller hvor hunder allerede har måttet bøte med livet kun på grunnlag av sitt ytre. Folk må ikke innbildes at dette ikke gjelder dem fordi de har en snill hund som ikke ligner på en ulovlig rase. Hvis de ikke kan bevise rasetilhørighet, og en tilfeldig politimann kan tro at det kun er et snev av f.eks. “amstaff” i hunden, har den ingen sjanse til å overleve, advarer Martinsen, og presiserer: – Folk må få vite om risikoen ved å innføre en forskrift som ikke er til hinder for at hunder avlives ene og alene på grunnlag av utseende, slik at de kan protestere mens forskriftene ennå er på høring.

Bli medlem