NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > NOAH følger opp mishandl… 22. nov 2006

NOAH følger opp mishandlingssak

HORTEN: Dyrevernsorganisasjonen NOAH går til anmeldelse av hundeeier og Dyrevernsnemnda etter opplag om den avmagrete hunden som ble hentet av naboene.

Det var like før påske at noen naboer i distriktet tok seg inn i et hus, hvor de under et teppe fant en svært forkommen hund. Hunden ble hentet ut og overlatt en ny eier. Naboer hadde året før varslet Nordre Vestfold dyrevernsnemnd om forholdet.

NOAH påpeker at hundeeieren har brutt paragraf 2 og 5 i Dyrevernloven om atferd, tilsyn og stell av dyr. Organisasjonen ber politiet om å etterforske saken på grunnlag av artiklene i Gjengangeren og informasjon fra Nordre Vestfold dyrevernnemnd, med det formål å få hundeeier fradømt retten til dyrehold. Det er av stor betydning at saken følges opp, både for å avverge nye dyrelidelser hos anmeldte, og for å signalisere overfor samfunnet at dyr har krav på rettsvern og beskyttelse mot lidelser, hevder organisasjonen ved saksbehandler Jenny Berg-Rolness.

Lovbrudd
I anmeldelsen mot dyrevernsnemnda anmerkes det at det er dyrevernnemndas plikt å påse at dyr ikke lider.

Det er ikke naboer som skal stå ansvarlige for å følge opp og sende ny melding til dyrevernsnemnda om saker som nemnda alt er informerte om. NOAH mener at Nordre Vestfold dyrevernnemnd ved å unnlate å følge opp denne saken, har satt hunden i en situasjon hvor den ble utsatt for store lidelser og viser til Dyrevernlovens paragraf 25 om dyrevernsnemnder.

Ut ifra en oversikt over Nordre Vestfold dyrevernnemnds saker i 2005, viser det seg at ingen av de 48 sakene som nemnda fikk meldinger om er fulgt opp med pålegg, anmeldelse, forvaring av dyr eller andre tiltak.

Fugleinfluensa tok fokus
I tilfellet med hunden fikk NOAH opplyst av sekretæren i dyrevernsnemnda at de hadde hatt så mye å gjøre med fugleinfluensa at dette hadde gått på bekostning av andre saker. Det er vanskelig å akseptere at det eneste hjelpeapparatet som finnes for dyr på denne måten kan velge å nedprioritere dyrevernsaker, til fordel for saker som gjelder næringsinteresser og menneskelige hensyn.

NOAH ber om en gjennomgang av Nordre Vestfold dyrevernnemnds arbeidsrutiner og saker det siste året, og spesielt den manglende oppfølgingen av den vanstelte hunden.

Saken er hentet fra Gjengangeren

Bli medlem