NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > La Shina få et liv 8. mar 2006

La Shina få et liv

NOAH – for dyrs rettigheter kan ikke akseptere at dyrevernnemnda i Hardanger bruker store ressurser – til nå 50 000 kroner – av offentlige dyrevernmidler på en avlivingsaksjon overfor hunden Shina, som har vært på rømmen i fjellområdene i Odda den siste måneden. I stedet vil organisasjonen medvirke til at Shina blir tatt hånd om, og samarbeider med omplasserings- og rehabiliteringssenter som kan ta hånd om henne.

– Erfaringsmessig kan hunder og andre dyr som har vært forvillet eller utsatt for feil behandling fra mennesker gjenvinne tilliten og bli trygge i et miljø som tar hensyn til deres spesielle behov, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

I Shinas tilfelle gir frykten for mennesker seg utslag i tilbaketrekning, ikke i aggresjon. Hun har bakgrunn i trekkhundmiljøet og er ifølge politiet lite sosialisert. – Dette må ikke brukes imot henne, men bør snarere øke motivasjonen for å hjelpe henne, og endelig gi henne noe annet enn dårlig erfaring med mennesker, sier Siri Martinsen.

NOAH tar avstand fra måten dyrevernnemnda har omtalt hunden og saken for øvrig i media:
– Dyrevernnemnda har offentlig uttrykt at de syntes synd på hunden først, men i og med han hun har prøvd å skaffe seg mat, ser de nå på henne som et «villdyr» og «fare for viltet». Dette er en absurd tankegang – skal sympatien for et dyr i nød forsvinne bare fordi hun prøver å overleve? Den arme hunden utgjør neppe noen større «fare for viltet» enn et gjennomsnittlig jaktlag. Selvsagt bør man få hunden ut av situasjonen hun er i nå, men å skape et demoniserende bilde av henne i media for å rettferdiggjøre uetiske og overilte skyteaksjoner, er helt uforståelig, sier Martinsen.

NOAH reagerer sterkt på at de av politiet blir forespeilet å måtte betale hele regningen hvis de ønsker å ta hånd om Shina.

– Dette er en absurd tankegang, sier Siri Martinsen. – Skal NOAH betale for at det offentlige har valgt å bruke store midler på avlivingsaksjoner, når det kunne vært valgt billigere og mer etiske og hensiktsmessige tiltak? NOAH ser det som mer rimelig at folk som ønsker å redde Shina til et bedre liv, oppvurderes som en hjelpeinstans, og ikke pålegges kostnadene for de mislykkede aksjonene. Det finnes ikke logikk i at jegere som er ansatt for å ta hennes liv skal betales, mens redningsmannskaper som vil bidra til en dyrevennlig løsning av saken skal betale både sin egen og jaktlagets kostnader! Dette er en skammelig tankegang som vitner om at man i slike tilfeller tyr til geværet nærmest uten å vurdere hva som egentlig er etisk eller hensiktsmessig, påpeker Martinsen.

NOAH ønsker å komme i kontakt med personer i lokalmiljøet som kan bidra til å få lokket Shina med mat hvis hun dukker opp igjen. Et system hvor hunden med systematisk mating etter hvert lokkes inn i en innhegning, har vært utprøvd med hell i en tilsvarende sak med en forvillet hund.

– Det er uvisst om Shina fortsatt er i live, men vi ønsker at dyrevernnemnda skal gi henne en sjanse, sier Siri Martinsen, og oppfordrer dyrevernnemnd og politi om å avblåse avlivingsaksjonen. – I tillegg til at dette har stor betydning for den spesielle hunden det gjelder, er dette også en viktig prinsippsak. Det handler om å tenke på hva som er best for dyret, istedenfor å ty til geværet som første løsning. Det fremstår også som feilslått ressursforvaltning å iverksette storstilte avlivingsaksjoner mot en hund når dyrevernarbeidet på øvrige områder er sterkt innskrenket.

– NOAH oppfordrer både lokale personer, dyrevernnemnd og politi om å samarbeide i en felles aksjon for å redde Shina, avslutter NOAH-leder Siri Martinsen.

Bli medlem