NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > Krev Dyrevelferdslovens… 6. sep 2013

Krev Dyrevelferdslovens strengeste straff for hundedrap

Foto: Faksimile fra Nettavisen 27. 08. 13 14:50

NOAH har startet en underskriftskampanje for å kreve lovens strengeste straff for dyremishandling for en person som tok livet av hunden sin ved å låse den inn i et bur og kaste den levende på sjøen. NOAH trenger din hjelp for å sende et sterkt signal til rettsvesenet om at strafferammene for dyremishandling må tas i bruk i slike grove tilfeller.

En hund ble 23. august 2013 funnet død i et bur i fjæresteinene i Lensvik i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag. Politiet sporet opp eieren, som innrømmet at hunden var levende da den ble kastet på sjøen.  Hans forklaring for denne groteske handlingen var at han ikke kunne ha hunden lenger og heller ikke hadde råd til å avlive den hos veterinær.

I 2000 hevet Norge strafferammene for dyremishandling fra maksimum 1 år til maksimum 3 års fengsel.  Men ingen er etter det NOAH kjenner til noensinne idømt lovens strengeste straff for dyremishandling i Norge, uansett hvor grov mishandlingen har vært.  De fleste dyremishandlere slipper med en bot.

Det er uakseptabelt at strafferammene for dyremishandling ikke benyttes i saker der dyr påføres store lidelser.  Strengere straff for dyremishandling gir en viktig signaleffekt som kan ha allmennpreventiv effekt og forebygge dyremishandling.  Studier viser en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og at også mennesker utsettes for fare når dyremishandlere ikke stoppes.

Vær med å kreve lovens strengeste straff for dyremishandling – 3 års ubetinget fengsel – for personen som dumpet hunden sin levende på sjøen! Dette var en overlagt handling, planlagt og utført med stor grusomhet, uten tanke for den redsel og lidelse som hunden ble påført.  Dyremishandling er en alvorlig forbrytelse, det er på høy tid at dette tas på alvor av politi og rettsvesen.

Signèr her:

Signèr også et krav til Justis- og politidepartementet om at dyremishandling tas på alvor:

www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4768
Bli medlem