NOAH logo
Forsiden > Kjæledyrindustri > Hundehold > Feilslått Hundelov uten… 28. sep 2004

Feilslått Hundelov uten mening

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Dagsavisen skriver nye hunderaser misbrukes av mennesker, bare et halvt år etter at en ny hundelov er på plass. NOAH – for dyrs rettigheter er ikke forbauset over utviklingen; hundeloven straffer dyrene istedenfor menneskene som misbruker dem til eksempelvis kampformål. Dette er feilslått og meningsløs politikk, og vil bare føre til at flere hunder lider i menneskets hender, samtidig som media paradoksalt nok fremstiller hundene selv som “problemet”.

– Dørum nektet å høre på faglige råd fra veterinærer og fagfolk innenfor hundeadferd i utformingen av “Hundeloven”. Veterinærhøgskolen understreket at en hund ikke er “genetisk bestemt” til den adferden man ser hos hunder som misbrukes i kamp: Hundens miljø avgjør om han blir trygg, eller om han føler seg konstant truet og utvikler aggressive trekk. Adferdseksperter som verdenskjente Turid Rugaas understreket at aggresjon hos hund er hundens forsvar hvis han er truet, ikke en “egenskap” hos visse hunder eller raser. Men disse faglige innspillene møtte veggen hos Dørum. Loven er laget for et fantasidyr som har svært lite med hunden og dens natur å gjøre. Loven gjør hunden til syndebukk, når den i realiteten er offer for menneskers skruppelløse utnytting. At folk som vil utnytte dyr i kampvirksomhet finner sine ofre blant andre raser enn de som på faglig sviktende grunn ble forbudt, er ingen overraskelse, men en selvfølge, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Hundeloven må omgjøres snarest hvis man skal få bukt med misbruket av hunder: Dyrene må ikke bli den tapende part; ingen hunder – uavhengig av opphav eller utseende – må forbys å leve, slik loven nå er formulert. “Raseforbud” har feilet i flere Europeiske land, og svenske myndigheter forkastet “raseforbud” som løsning. Derimot må man innføre skjerpede straffer for dyremishandling generelt; og spesielt med fokus på dyrekamper. Man kan også vurdere en serfikatordning for mennesker som skal ha hund, i og med at det faktisk er menneskene som bedriver slik virksomhet, som er problemet. Til slutt er det viktig å rette søkelyset på oppdrett: Det er absurd at hvem som helst kan tjene penger på å avle opp hunder uten en garanti for at disse hundene får et verdig liv, og samtidig som “uønskede” dyr blir avlivet. Dyr burde ikke være handelsvare; en hundelov må ta inn over seg at dyrene trenger beskyttelse fra menneskelige overgrep, ikke fordømmelse bygget på fordommer, sier Martinsen.

Bli medlem