NOAH logo
Forsiden > Kalender > NOAH trenger frivillige… 10. jan 2018

NOAH trenger frivillige til vår markering for ulvene!

20/01/2018
12:30til15:00


NOAH trenger hjelp av frivillige for å gjøre vår markering for ulvene så bra som mulig.

Har du lyst til å være frivillig under markeringen? Vi trenger frivillige til å være vakt, holde banner og være motivator! Er det noe du kunnet tenkt deg å hjelpe til med? Send en mail til frivillig.oslo@dyrsrettigheter.no så tar vi kontakt! Du trenger ikke å ha vært med før.

Link til facebookevent: https://www.facebook.com/events/1903385963307315/

Beskrivelse av eventet:
Bli med og si NEI til utrydningspolitikken – MØT opp på NOAHs markering utenfor Stortinget klokken 13.30 lørdag 20. januar.

Politikerne tror det er «konfliktdempende» å utføre overgrep mot dyr og natur – vis dem at de tar feil!

Den norske statens forvaltning av rovdyrene er en stor skam for Norge – vi kan ikke akseptere at truede arter slaktes ned.
Stortinget, Miljødepartementet og tingretten har sviktet ulvene – men det har IKKE vi!

Det er en absurd situasjon vi er i nå, hvor forskeres råd, opinionens flertall og lover og konvensjoner ser ut til å bety null og niks for politikerne. Alt som betyr noe er å «skyte flere ulver». Vi er mange som nå har fått mer enn nok av en slik useriøs politikk!

Nå må vi samle så mange som mulig for å vise politikerne at vi ikke aksepterer systematisk nedslaktingen av våre ulver – vi må vise politikerne at vi er MANGE som står på dyrenes side og blir opprørte over det som nå skjer!

Det er kritisk at vi nå alle mobiliserer og stiller opp for ulvene denne ene dagen – spre arrangementet til venner, familie og bekjente! Gå sammen om å skaffe transport til Oslo, still opp for ulvene!

I tillegg til markeringen i Oslo, vil NOAH arrangere markeringer i flere andre steder, vi kommer med fortløpende oppdateringer.

Bli medlem