NOAH logo
Forsiden > Kalender > Hjemløse dyrs dag på… 17. aug 2018

Hjemløse dyrs dag på Youngstorget

18/08/2018
12:00til18:00


Visste du at det finnes flere titalls tusen hjemløse katter i Norge? Mens myndighetene i flere andre land støtter omsorgsprogrammer for hjemløse katter, er avliving inntil videre det eneste som finansieres av offentlige midler i Norge. NOAH jobber hardt både for å forhindre økt hjemløshet og for å endre måten hjemløse katter behandles på.

– Det rapporteres nå fra flere steder at dette er den verste sommeren når det gjelder katter og andre dyr som blir overlatt til seg selv!

NOAH skal derfor ha en stand ute på Youngstorget på lørdag 18.august (12-18.00) hvor vi vil vi rette fokus på dette problemet og informere folk om hvordan man kan hjelpe dyr i nød samt forhindre at antallet hjemløse dyr øker.

Kom gjerne innom standen vår for en prat om dyrs rettigheter og NOAHs arbeid for dyrene. Har du lyst å være med på stand? Send en melding til frivillig.oslo@dyrsrettigheter.no!

Stellan er en av kattene som har fått et hjem via NOAHs katteprosjekt.

I løpet av de siste årene har NOAH arbeidet med to omfattende prosjekter for hjemløse katter som illustrerer to ulike, men vanlige situasjoner som er kilde til hjemløse katter: Den ene saken handler om en kattefamilie som lever i et urbant strøk og har blitt matet av omsorgspersoner over flere år. Den andre omhandler en større gruppe gårdskatter med eier, men hvor populasjonen hadde vokst ut over eiers evne til å ta vare på dem og hvor også Mattilsynet var involvert. I den første saken ble vi kontaktet av omsorgspersonen som selv ba om hjelp, og i den andre ba i utgangspunktet en ansatt i Mattilsynet om hjelp til å unngå en avlivingsaksjon – og senere ønsket også eier hjelpen velkommen. Henvendelsene sammenfalt med NOAHs planer om større politisk initiativ for de hjemløse kattenes rettigheter – og vi valgte å ta utfordringene. Gjennom å redde disse kattene, ønsket vi å bygge et grunnlag for å hjelpe enda flere.

International Homeless Animals’ Day ble opprettet av ISAR i 1992 og du kan lese mer om tiltaket her: http://isaronline.org/programs/international-homeless-animals-day-ihad/

Bli medlem