NOAH logo
Forsiden > Kalender > Folkets markering for… 2. jan 2019

Folkets markering for ulvene

12/01/2019
13:00til14:00

 

NOAH arrangerer en stor markering mot regjeringens stadig mer dyre- og naturfiendtlige rovdyrpolitikk lørdag 12. januar kl 13:00

– Ulvesonen utgjør bare 5% av Norge. Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når det nå også åpnes for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor. Å skyte denne flokken, tjener intet annet formål enn å tilfredsstille de som ønsker færrest mulig ulv i Norge. Det er ingen hjemmel i Bernkonvensjonen for å redusere antallet av en kritisk truet art på grunnlag av at noen misliker arten.

Ulvebestanden er kritisk truet, og NOAH fortsetter kampen for rovdyrene i Norge og håper at du stiller opp sammen med oss for å kreve en bedre rovdyrpolitikk!

Hvor: Eidsvolls Plass (Stortinget)
Tid: Lørdag 12.Januar kl 13:00 – 14:00

Det blir også markeringer i følgende byer; Trondheim, Bergen, Kristiansand og Fredrikstad.

Link til event på Facebook

Har du lyst til å være frivillig på denne markeringen? Ta kontakt på frivillig@dyrsrettigheter.no

Bli medlem