NOAH logo
Forsiden > Infosenter > Landbruk

Landbruk

Drept for en smak av kjøtt

De fleste mennesker liker ikke å se at dyr lider eller dør. Likevel gir folk hver dag penger til industrier som påfører dyr lidelse og død.

Foto: Hendrik Zeitler

Foto: Hendrik Zeitler

De betaler for at høner skal stå i bur og aldri får strekke vingene, og at kyllinger skal vokse så raskt at beina deres blir ødelagt. De betaler for at grisunger skal bo i betongbinger og få leddbetennelse, og for at kalver skal tas fra moren sin rett etter fødselen. De betaler for at kuer skal stå lenket fast til båsen, og at sauer stues sammen på gjennomhullet metallgulv. De betaler for at dyrene skal transporteres sammenstuet i lastebilder for å møte døden på samlebånd.

Bransjene som produserer kjøtt, melk, egg, ull og skinn prøver å innbille folk at disse varene er “nødvendige”.

NOAH oppfordrer deg til å gjennomskue løgnene, og slutte å betale for dyremishandling ved å kjøpe animalske produkter. Mennesker trenger ikke produktene av dyrs lidelse, vi kan leve uten å drepe – vi kan til og med leve bedre uten husdyrindustriens klamme hånd rundt matpolitikken…

Dyr er ikke “mat” eller “klær”, de er medskapninger som ønsker å leve og utfolde seg. Grisunger og kalver leker slik kattunger gjør. Høner og sauer opplever glede, slik vi ser det hos hunder.

Disse dyrene har sine egne behov og sine egne ønsker for livet – hver enkelt av dyrene i landbruksmaskineriets bur og binger deler vår evne til savn og glede, dødsangst og livslyst.

Hadde mennesker lært også disse dyrene å kjenne, ville slakt blitt sett på som den voldelige galskap det er.

Leo Tolstoi«Mennesket kan leve godt uten å drepe for mat, derfor; hvis han spiser kjøtt, tar han liv for smakens skyld. Å gjøre dette er umoralsk.»
Leo Tolstoj

Om dette temaet anbefaler vi deg å lese:

• Billedreportasje fra slakteri.

• Artikkel om grisen Noah som ble reddet fra slakteri.

• Artikkel om høna Pippi, og kritikk av eggproduksjonen.

• Rapport om eggproduksjon og moderne bur.

• Artikkel om miljøkonsekvensene av husdyrhold.

Husk: Over hver artikkel finner du tema-kategorier som du kan klikke på for å finne flere lignende artikler – eller du kan få opp alle våre artikler om temaet kronologisk ved å gå inn i vårt arkiv:

Se alle våre artikler om landbruk her