Hvalfangst

Tradisjon i dyreplageri
Hvalene – havets største pattedyr – har et kroppspråk som er menneskene fremmed, men høster allikevel forståelse og beundring.
Foto: Bryant Austin
Mange arter lever i sosiale grupper, alle tar seg lenge av ungene sine. Hvalenes måte å kommunisere med hverandre over lange avstander har fascinert mennesker og bidratt til respekt for disse dyrene.
Dessverre er […]