NOAH logo

Forskning

Dyreforsøk – alibi for overgrep

Å søke kunnskap er viktig. Men å bruke den kunnskapen man allerede har er viktigere: Vi har kunnskap om at dyrs evne til smerte og frykt på ingen måte står tilbake for vår egen. Vi har kunnskap om at de basale følelser som vi selv har, også finnes hos andre dyr. Allikevel ser naturvitenskapen bort i fra denne kunnskapen og utfører dyreforsøk som om dyr ikke var annet enn livløse instrumenter. Vil vi at vår kunnskap skal bygge på overgrep mot levende vesener – er forskning et alibi for grusomhet?

Ville kaniner løper.

Foto: moorhen.me.uk

Det finnes et stort utvalg forskningsmetoder – deriblant kompliserte cellekulturer, datamodeller for giftighetstesting, mekaniske “pasienter” til kirurgiutvikling. Dyreforsøk er en metode blant flere, men blir favorisert økonomisk og juridisk til tross for at metoden både skader dyr og mennesker. Eksemplene er mange på at dyreforsøk har gitt misvisende resultater og dermed bidratt til at farlige medisiner er nådd markedet. Likeledes kan man ikke vite hvor mange nyttige medisiner som menneskeheten har gått glipp av fordi dyreforsøk har vært den dominerende metoden for forskning.

Dyreforsøkene består først og fremst fordi det skal mot til hos den forskeren som våger å kritisere metoder som overordnede har brukt i årtier. Også forskning er en kamp om penger og prestisje, og den som setter seg opp mot forskermiljøets maktelite får sjelden mye av disse godene.

Dyreforsøk som metode har blitt en klamp om foten både for menneskets etiske og medisinske utvikling.

Alice Walker«Dyr er ikke skapt for menneskers skyld mer enn svarte er skapt for hvite eller kvinner er skapt for menn.»
Alice Walker

Om dette temaet anbefaler vi deg å lese:

Intervju med en forsker som kjemper mot sine egne dyreforsøk.

Artikkel om hva hvilke forsøk hundene fra «Løken Gård» brukes til.

Oversikt over dyreforsøksfri Nobel-priser i naturvitenskap.

Beskrivelse av stressforsøk som foregår i Norge.

Artikkel om xenotransplantasjon og norske politikeres holdning til slike forsøk.

Beretning fra en tidligere dyreforsker.

Artikkel om hvilke skader for mennesker dyreforsøk kan føre til.

Husk: Over hver artikkel finner du tema-kategorier som du kan klikke på for å finne flere lignende artikler – eller du kan få opp alle våre artikler om temaet kronologisk ved å gå inn i vårt arkiv:

Se alle våre artikler om dyreforsøk i forskning her