NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Pressemelding: Selfangst… 11. apr 2007

Pressemelding: Selfangsten i full gang: NOAH-aksjon foran Stortinget

Onsdag 11. april, aksjonerte aktivister fra NOAH – for dyrs rettigheter mot selfangsten utenfor Stortinget, for å kreve at de årlige blodbadene på sel opphører. Med en hakapik og modeller av selunger, ble fokuset rettet mot den blodige slakten som nå pågår i Barentshavet og på New Foundland.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen, tlf: 959 444 99

Samtidig starter NOAH en e-post kampanje mot den norske selfangsten, rettet mot Fiskeridirektoratet og Fiskeri-og kystdepartementet, og oppfordrer folk til å protestere via NOAHs nettsider om selfangst www.dyrsrettigheter.no

Dagen før aksjonen ble gjennomført, gikk startskuddet for Norges selfangst i Vestisen. Det er i år gitt tillatelse til å drepe totalt 46.200 grønlandsseler i Vestisen og Østisen (31.200 i Vestisen og 15.000 i Østisen), et antall som kan dobles hvis det er unger som drepes. Staten subsidierer årets fangst med 13.5 millioner kroner.

– Selnæringen i Norge fungerer mer på tross av, enn som følge av markedet, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH. – Siden 1992 har tilskuddet til selfangsten utgjort mellom 70 og 80 % av inntektene fra fangsten. De siste årene har i tillegg staten betalt millionbeløp for å få deler av fangsten brent. Det sviktende markedet – grunnet groteske avsløringer fra fangstfeltet, internasjonal motstand mot pels og funn av pcb og dioxiner i fett og muskler fra havpattedyr – medfører at staten bruker millioner av skattepenger for å opprettholde fangsten, for deretter å subsidiere mottak og destruksjon av sel.

Alt av selprodukter leveres til Rieber, som også tar imot store deler av den pågående canadiske fangsten. 270 000 seler slaktes i år på New Foundland, til tross for at smeltende is har ført til svært høy dødelighet på årets unger – inntil 90 %, som følge av drukning. Canadas og Norges fangst foregår på tilsvarende måte, med bruk av hakapik og skytevåpen. Veterinærrapporter fra den Canadiske fangsten viser at 44 % av selungene er i live når de flåes.

– Dette groteske blodbadet opprettholdes under påskudd av «tradisjon» og for å ivareta fiskeindustriens interesser, sier Siri Martinsen. – Til tross for at fiskeindustrien er ansvarlig for at halvparten av verdens fiskebestander er overfisket eller nedfisket, er det sel og hval som utpekes som syndebukker. Det er et tankekors at fiskeindustrien årlig kaster 30 millioner tonn fisk på havet under fangstprosessen, dobbelt så mye som det totale antall sel i Barentshavet spiser.

– Myndighetene må nå innse at selfangsten er uansvarlig og uetisk, og at selenes lidelse og død ikke på noen måte kan rettferdiggjøres, sier Siri Martinsen.

Bli medlem