NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Pressemelding: Selens… 22. mar 2012

Pressemelding: Selens Dag 22.3: NOAH ut mot selsubsidier

NOAH benytter Den Internasjonale Selens Dag 22. mars til å informere stortingspolitikere om hvorfor selfangsten ikke bør drives for norske skattebetaleres penger.

Nylig gikk selfangerne ut i mediene og klaget over at fangsten dør hen, og at de ønsker mer subsidier. Allerede er fangsten subsidiert med ca. 80 %.

NOAH imøtegår selfangernes påstander om at selfangst er «ekstremt viktig for økobalansen i havet»:

– Det er håpløst at denne seiglivede myten om selfangstens nødvendighet fortsatt svelges av noen stortingspolitikere. Stortinget som helhet har selv erkjent at selfangernes påstander ikke holder mål: Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) om Norsk sjøpattedyrpolitikk slår fast at «Dagens fangstnivå antas ikke å ha vesentlig bestandsregulerende effekt og kan derfor ikke begrunnes ut fra hensynet til andre ressurser.» Det er klar tale. Selfangsten subsidieres ikke av noen annen grunn enn feilslått nostalgi, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

I tillegg er et klart flertall (64 %) av Norges befolkning imot at kommersiell selfangst skal motta subsidier fra staten, mens det kun er 13 % som sier seg enig i dette (Opinion, 2010). Gjennom bl.a. selfangstinspektørers rapporter har det blitt gitt innsyn i hvilke lidelser fangsten faktisk forårsaker for dyrene, og i 2010 ble en selskute og kaptein dømt for alvorlige brudd på dyrevernregler – de samme brudd som flere ganger tidligere var blitt dokumentert. Selfangsten drives først og fremst for produksjon av pelsvarer. Næringen er ikke lenger lønnsom, men bidrar med tap for samfunnsøkonomien. Med dette som bakteppe oppfordrer NOAH stortingspolitikerne til å avvikle subsidiene snarere enn å føye seg etter selfangernes rop om mer penger:

– Selfangsten er statsfinansiert utnytting av dyr, samtidig som formålet er høyst diskutabelt og motstanden mot subsidiene er stor. Det kan ikke være noen annen logisk måte å håndtere dette på i et demokratisk samfunn, enn å avvikle subsidiene. Dette vil være bedre for dyrene, bedre for samfunnet og bedre for Norges rykte utenlands, sier Martinsen.

Den Internasjonale Selens Dag markeres idag over hele verden, og NOAHs aktive vil også benytte dagen til å dele ut informasjon om selfangst over hele landet.

Kontakt:

NOAH, v/ Siri Martinsen, tlf: 959 444 99

Bli medlem