NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Pressemelding: – Selfang… 3. mar 2009

Pressemelding: – Selfangstforbud i EU – det beste som kan skje for Norge, sier NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter hilser selfangstforbud i EU velkomment, men i motsetning til Fiskeriministeren mener NOAH at selfangstforbud er noe av det beste som kan skje Norge: – Det kan fri oss fra det klamme grepet til en næring som tar livet av dyr for helt unødvendige pelsprodukter, og som risikerer hele landets anseelse for sin egen profitts skyld.

– Norge burde ha satt en stopp for selfangsten for lenge siden. Tiden har utviklet seg – respekt for dyrs interesser, og innrømmelse av deres evne til å føle bl.a. smerte og frykt like intenst som oss selv, er grunnstenene i et nytt syn på dyr som stadig flere mennesker slutter seg til. I denne sammenhengen hører ikke selfangsten hjemme – den stammer fra en tid der det var legitimt å klubbe ned alt som pustet og levde bare man kunne tjene penger på det, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

Hun stiller seg kritisk til at fangstnæringens interesser, fremstilles som ”norske interesser”:

– Hvor mange nordmenn som egentlig synes det er viktig at Norge går i bresjen for en del av pelsindustrien, er høyst usikkert. Mange hadde nok vært mye stoltere om Norge hadde gått i bresjen for internasjonale avtaler som beskytter dyr – slik EU-vedtaket mot selfangst er et eksempel på. Det er absurd å hevde at selfangst er en ”viktig næring for landet”. Økonomisk har næringen kun noe å si på minussiden – ved å sluke skattebetaleres penger med 10-15 millioner hvert år gjennom de siste 20 årene. Selfangstnæringen er kun en del av pelsindustrien – en produksjon av luksusprodukter som ingen trenger og stadig færre vil ha. Å ta livet av dyr for pyntens skyld er ikke lenger noe flertallet aksepterer. Og hvorfor ett pelsfirma – Rieber – skal motta årlig millionstøtte, bli spesialoppvartet av myndighetene og til og med gjøres til et utenrikspolitisk anliggende, er for NOAH uforståelig, sier Martinsen.

Fiskerimyndighetene hevder også at de sponser selfangst ”av miljøhensyn” fordi ”selen spiser fisk”, men Martinsen karakteriserer dette som er et forslitt og feilaktig argument:

– Det stemmer rett og slett ikke at sjøpattedyrene har noen form for ”skyld” i problemene som man har sett for ulike fiskebestander – tvert imot er flertallet av internasjonale forskere enige om at fiskeriene alene har skyld i dette. Selbestandene er i dag langt under sitt normale nivå – for klappmys måtte man i 2007 stanse fangst fordi man fant dramatisk nedgang i antall seler. Myndighetene demoniserer sjøpattedyr i sin fangstpropaganda, og beskriver det som om antall tonn fisk som selene spiser hadde tilkommet fiskeriene direkte dersom selene ikke hadde vært der. Dette er en grov forenkling av økosystemet i havet, og medfører rett og slett ikke riktighet. Den reelle grunnen til at myndighetene vil opprettholde selfangst må dessverre kunne sies å være en blanding av nostalgi og håp om at salg av pelsskinn vil bli lønnsomt, sier Martinsen.

– NOAH er lei av at myndighetene agerer som rene PR-byråer for utvalgte næringer som påfører dyr lidelse. Myndighetene betaler for at folk dreper selene, tar imot skinnene deres, brenner skinnene deres når det viser seg at man ikke får solgt dem – og som om ikke dette var nok, betaler man også for at organisasjoner i inn- og utland skal drive propaganda for selfangsten. Mens ikke ett øre går til kritisk vurdering og debatt. Et EU-forbud vil forhåpentligvis få slutt på denne urimelige favoriseringen av ulønnsomme og uetiske næringsinteresser, avslutter Martinsen.

Bli medlem