NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Pressemelding: Internasj… 14. mar 2005

Pressemelding: Internasjonal Protestdag mot selfangst

Norge sponser canadadisk selfangst – 42% av sel flådd levende.

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Over 50 demonstrasjoner arrangert i 22 land over hele verden markerer den internasjonale protestdagen mot selfangst. I Oslo arrangerer NOAH protest utenfor Stortinget såvel som den canadiske ambassade.

Dato: 15. mars 2005
Tidspunkt: 13:00-15:00
Sted: Utenfor Stortinget (13:00), deretter foran den canadiske ambassade (fra 14:00)

– Veterinærrapporter har vist at 42% av selene i canadisk selfangst blir flådd levende. Aktivister som har filmet fangsten har vært vitne til at levende seler har ligget blant hauger av døde dyr, og at skadde dyr har lidd i timesvis. 70 % av skinnene fra denne fangsten kjøpes av norske statssubsidierte selskaper, og samme type fangst drives i mindre skala i Norge. Det er på tide at politikerne får opp øynene for realitetene i selfangsten, og tar avstand fra slik lidelse i pelsindustriens navn, sier Siri Martinsen, leder i NOAH-for dyrs rettigheter.

NOAH leverer protest til både næringskomiteen på Stortinget og den canadiske ambassaden. Vi protesterer mot:

Den norske troféfangsten:
Ved å åpne for at utenlandske jegere skulle få adgang til kystseljakt gjøres jakten til en turistattraksjon. Dette plasserer Norge i samme kategori som land hvor ville dyr fra impala til leopard tilbys rike skyteglade turister – denne gruppen med troféjegere blir nå invitert til Norge.

Den kommersielle norske selfangsten for pelsindustrien:
Det er på kant av Dyrevernloven å tillate nedkubbing av dyr på løpende bånd slik det gjøres med nylig avvente selunger. Dyrene har ingen mulighet til å unnslippe og er vitne til drap av andre dyr med den frykt og lidelse dette medfører. Å subsidiere drap av dyr for et luksusprodukt som pels står ikke i stil til etiskbevissthet om dyrs egenverdi.

Subsidiene til Rieber – og indirekte norsk støtte til den canadiske selfangsten:
En veterinærrapport fra Canada mars 2001 slår fast at 42% av selene som ble observert drept, var ved bevissthet mens de ble slept og flådd. I rapporten uttaler veterinærene følgende: «Vi konkluderer at fangsten resulterer i betydelige og uakseptable lidelser.» Disse lidelsene subsidieres av Norge: kjøper omtrent 70% av selskinnet på det canadiske markedet hvert år. I løpet av det siste tiåret har Rieber årlig mottatt mellom 1.8 og 2.8 millioner norske kroner i subsidier fra den norske regjeringen.

NOAH – for dyrs retigheter mener det er i strid med norsk dyrevernlov å tillate en fangst som innebærer stor risiko for enorme lidelser – og som i tillegg gjennomføres utelukkende for kommersielle hensyn, først og fremst for å fremskaffe unødvendig pelsverk. NOAH mener myndighetene må ta et oppgjør med subsidiene som sponser den kanadiske selfangsten, kritisert av veterinærer og organisasjoner over hele verden.

___

Relaterte mediaoppslag:
Troféjakt på sel en skam [Aftenposten 15.03.05]
Selfangst uroer turistnæringen [Nordhordaland 16.03.05]

Bli medlem