NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Christer Falck om selpel… 22. mar 2012

Christer Falck om selpels i «Robinson vinter»

Christer Falck har nylig spilt inn «Robinsonekspedisjonen Vinter» i Rauland i Telemark, og har i den forbindelse brukt selskinnssko og reinsdyrpels. Flere av NOAHs medlemmer har kontaktet oss om denne saken, da Christer er en av kjendisene som støtter anti-pels kampanjen.

Foto: TV3.

Da NOAH kontaktet Christer om dette ble det sagt fra TV3 at klærne var lånt fra Norsk Film og er tidligere rekvisitter fra filmen “Kautokeinooppgjøret”.

Christer sier også til NOAH: – Som en dyreelsker er det selvfølgelig en krasj med det jeg står for og tror på, og hvordan jeg ønsker at verden for øvrig skal fungere. Jeg ønsker ikke å gå i selskinnssko privat. Jeg ønsker gjerne å få forslag til varme klær laget på dyrenes premisser til senere, så jeg kan ta det videre til produksjonsselskapet Strix, som produserer Robinsonekspedisjonen. Så får de vurdere om det er noe som kan brukes i fremtidige produksjoner. Jeg håper ikke jeg har støtt noen av mine dyreglade venner.

Selv om det er positivt at ikke pels og skinn ble kjøpt inn til produksjonen, mener NOAH den negative signaleffekten ved det image som er valgt i produksjonen, er kritikkverdig. Et underholdningsprogram er ikke noen «bedre» grunn til å bruke produkter fra dyr, og NOAH oppfordrer både produksjonsselskap og medvirkende til å unngå dette i fremtiden. NOAH understreker samtidig at det er ulike meninger i forhold til dyrs rettigheter generelt blant de som støtter kampanjen mot pels:

– Flere av de som har underskrevet mot bruk av pels på vår liste, mener med det at de ikke ønsker å gå i noen klær som kommer fra dyr – og har samme definisjon på dette som f.ek.s Stella McCartney. Samtidig er det andre på listen som har ulike holdinger til pels og skinn fra dyr hvor kroppen også benyttes til andre formål. NOAHs definisjon av «pels» overfor butikker, kjendiser, motebransje etc. er i kortform «pels fra dyr som er drept fremst for pelsens skyld». Selv om vi understreker at NOAH jobber for alle dyr, betyr det at f.eks. reinskinn vil falle utenfor definisjonen for denne kampanjen, mens f.eks. vintage av rev fanget i revesaks eller fra oppdrett vil falle innenfor. Selpels vil også falle innenfor definisjonen – seler drepes først og fremst for pelsens skyld. Selv om enkelte vil kunne støtte kampanjen mot pelsdyroppdrett og presisere at det er det de fremst er i mot, vil NOAH alltid informere om at selpels er et like unødig produkt og at også disse dyrene tas livet av for pelsens skyld, dersom dette blir en aktuell problemstilling, sier Siri Martinsen i NOAH.

NOAH er fortsatt glad for at Christer Falch støtter kampanjen for forbud mot pelsdyroppdrett, og at han understreker at han aldri ville gått i f.eks. selskinn privat. Men Martinsen understreker:

– En naturlig konsekvens av dette vil jo være at man heller ikke får se ham bruke de produkter han har en motstand mot, på TV-skjermen, og NOAH samarbeider gjerne med Christer for å få TV3 på bedre tanker ved neste korsvei.

For mer informasjon om selfangst og NOAHs arbeid, se www.selfangst.info.

For å se alle som støtter kampanjen mot pels, se www.pelsut.no/kjendiser-mot-pels/.

Bli medlem