NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Anmeldt for ulovlig… 22. nov 2007

Anmeldt for ulovlig selfangst

Reder og skipper på selfangstskuta «Kvitungen» fra Tromsø er politianmeldt for å ha benyttet den utskjelte fangstmetoden «krøking».

Saken har paralleller til den mye omtalte Lindberg-saken fra 1988. Anmeldelsen baserer seg på rapporten fra selfangstinspektør Erna Moustgard, som på oppdrag fra Fiskeridirektoratet deltok på toktet i Vestisen fra mars til mai i 2005.

I strid med fangstforskriftene

I sin rapport beskylder hun selfangerne for å ha benyttet den utskjelte fangstmetoden «krøking» på en måte som er i strid med fangstforskriftene.

Krøking er en måte å heise selen om bord i fangstskuta ved hjelp av en såkalt langtrøe, før selen er blodtappet og erklært død.

Både reder Jens-Petter Kraknes og skipper Karl K. Angelsen bekrefter at de har vært kjent med politietterforskningen, men at noen politireaksjon ennå ikke er forkynt for dem.

Etter det Nordlys erfarer har statsadvokat Lars Fause utferdiget en påtalemessig reaksjon overfor reder og skipper. Uansett om det dreier seg om bot eller tiltale er det grunn til å tro at saken vil havne i retten, ettersom spørsmålet har stor prinsipiell interesse.

Fause opplyser at denne saken er den første siden 1995 som gjelder brudd på fangstbestemmelser overfor sjøpattedyr.

Inhuman fangstmetode

Inspektør Moustgaard er ikke enig i kapteinens vurdering av at vær- og isforholdene var så kritiske at det var grunnlag for krøking som er en inhuman fangstmetode, en metode som har vært trukket fram i selfangstmotstandernes kraftige protestaksjoner over hele verden.

Etter det Nordlys erfarer inneholder ikke rapporten noen detaljert beskrivelse av enkeltsituasjoner, men skildrer et generelt inntrykk av hvordan regelverket ble praktisert.

Fiskeridirektoratet ville i går ikke frigi rapporten til Nordlys.

Politisommel

Etter at anmeldelsen lenge har ligget på et bord ved Tromsø politikammer, satte statsadvokat Lars Fause fart i saken da han ble kjent med den i januar. Etter dette har det vært gjennomført nye avhør.

– Det er veldig kjedelig at en slik sak kommer opp, men jeg ser det ikke utenkelig at den kan gi et positivt bidrag ved at den resulterer i at det blir trukket opp klarere regler for grensetilfeller, sier Angelsen.
Saken er hentet fra NordlysA

Bli medlem