NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: Norge,… 11. jul 2011

Pressemelding: Norge, Japan og Island blokkerer dyrevern-fremskritt i IWC

Jersey, UK 11.07.2011

I gårdsdagens møte i den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) avviste Norge, Japan og Island dyrevern-anbefalinger fremlagt av Storbritannia som følge av et ekspert-seminar på dyrevelferd holdt i april.

Anbefalingene inkluderte dannelsen av en «intersessional working group» for å utarbeide vitenskaplige, objektive vurderingsmetoder innen IWC i forhold til ulike dyrevernutfordringer – f.eks. båtkollisjoner, fiskegarnulykker, uforsvarlig turistvirksomhet, hvalfangst og forskning på frittlevende hvaler.

Til tross for bred støtte fra en rekke land ble forslagene blokkert av de tre hvalfangstlandene – da IWC i de fleste tilfeller krever konsensus for å støtte forslag. Norge var ledende i prosessen med å avvise forslaget. Storbritannia uttrykte skuffelse over vedtaket, men tilbød å fortsette arbeidet utenfor IWC frem til neste møte. De norske dyrevernorganisasjonene på IWC-møtet er også svært skuffet:

– Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter opplever Norges rolle i dyreverndiskusjoner i IWC som pinlige. Et land som stadig ønsker å fremstille seg selv som «best i verden på dyrevelferd» kan ikke være bekjent av å blokkere fremskritt på dyrevelferd slik Norge bidro til i IWC igår, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

– Norges holdning til dyrevern i IWC er uforståelig for både Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH. Forslaget som ble fremmet av Storbritannia er en gylden mulighet for IWC til å fokusere på de mange forskjellige velferdsproblemer hvaler er utsatt for. For eksempel fiskegarnulykker, båtkollisjoner, forurensing, osv. Det er utrolig synd at Norge framstiler seg selv i IWC som et land som er bare opptatt av hvalfangst, sier veterinær i Tanya Schumacher i Dyrebeskyttelse Norge.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, tlf. 959 444 99; Dyrebeskyttelsen Norge, Tanya Schumacher, tlf. 4745884

Bli medlem