NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: Vil… 11. jul 2011

Pressemelding: Vil Norge støtte transparens og dyrevern i IWC?

Denne uken vil den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen møtes igjen, og to forslag vil bli lagt frem som kan bringe IWC i retning av en mer moderne verneorganisasjon. NOAH-for dyrs rettigheter følger nøye med på den norske delegasjonens holdning.

Storbritannia legger frem forslag til en resolusjon om strengere regler for transparens og etterettelighet, blant annet som følge av gjentatte tilfeller av tvilsomme transaksjoner fra pro-hvalfangstland. Opp gjennom årene har det vært mistanker om former for «stemmekjøp» for hvalfangst av Japan, og resolusjonen vil gjøre slike uregelmessigheter vanskeligere. Tidligere forsøk på å rydde opp i dette har møtt motstand fra hvalfangstlandene. NOAH lurer nå på hvordan Norge vil reagere:

– Norge ønsker å se på seg selv som forkjemper for transparens og åpne demokratiske prosesser i det internasjonale samfunn. Det er et paradoks at Norge i IWC har støttet Japan når de har blitt kritisert for stemmekjøp. Å få klarere regler for hvordan IWC skal operere burde være noe Norge nå går inn for, sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Forslaget til resolusjon kan leses her: http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/whales-dolphins/

Saken omtales av The Independent her: http://www.independent.co.uk/environment/nature/uk-leads-battle-to-clean-up-whaling-commission-2305594.html

Storbritannia vil også legge frem et annet forslag som omhandler større fokus på dyrevern og aksept av internasjonalt etablerte dyrevernprinsipper i IWC. Også her er Norges holdning foreløpig usikker:

– NOAH håper så klart at Norge vil stille seg positive til forslag om økt fokus på dyrevern. I tidligere tilfeller har Norge paradoksalt nok ikke støttet slike forslag. Det er nå på tide å kaste av seg bakstreverskheten, og innrømme at dyrevern er viktig også i et organ som IWC, sier Martinsen.

Dyrevernforslagene kan ses her: http://iwcoffice.org/_documents/commission/IWC63docs/63-WKM&AWI4.pdf

NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge er de to norske dyrevernorganisasjonene som er tilstede på IWC.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen, 959 444 99

Bli medlem