NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: Regjering… 5. jul 2011

Pressemelding: Regjeringer fornekter hvalfangstmotstand

I forbindelse med at Hvalfangstkomissærstillingen flyttes fra utenriksdepartementet til fiskeri- og kystdepartementet, har regjeringen gått ut med en melding om at det er «ro rundt hvalsaken». Norske dyrevernorganisasjoner mener det er ønsketenkning.

Organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge samarbeider om kampanjen mot hvalfangst i Norge, og har deltatt på møtene i den Internasjonale Hvalfangstkomisjonen (IWC) i flere år. De mener norske myndigheter bevisst fornekter motstanden mot hvalfangst som kommer til syne både internasjonalt og i Norge:

– Det stemmer at ikke norsk hvalfangst skaper de største overskriftene internasjonalt. Men det betyr på ingen måte at omverdenen godtar Norges holdning i hvalsaken. Fjorårets IWC-møte viste tydelig at flertallet av landene fortsatt er sterkt imot fangst og mener IWC har viktige oppgaver innenfor vernearbeid. Norge er på kollisjonskurs med denne utviklingen, og fremstår som baksteverske i sin insistering på å fortsette fangsten, sier Tanya Schumamcher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Organisasjonene peker også på at Norge kritiseres jevnlig for dårlig rapportering av data i forhold til dyrevern i hvalfangsten:

– Det er mange aspekter som er problematisk med norsk hvalfangst – et av de viktigste er dyrenes lidelser. Den norske regjeringen viser dessverre liten velvilje for at dyrevelferd bør være en viktig del av diskusjonene i IWC, og dette blir lagt merke til internasjonalt. Norge har eksempelvis ikke lagt frem data over avlivingstider til IWC på flere år, til tross for gjentatte oppfordringer fra andre land. På årets møte kommer Storbritannia til å presentere en erklæring signert av flere lands eksperter på dyrevelferd hvor man forsøker å etablere forståelse for flere viktige internasjonale dyrevernprinispper i IWC – blant annet jevnlig rapportering avlivingsdata. NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge har oppfordret den norske delegasjonen til å støtte disse prinsippene, og det gjenstår å se hvordan de vil forholde seg, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Den internasjonale motstanden mot hvalfangst står fortsatt sterkt. Den norske motstanden er også voksende – slik kampanjene fra NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge illustrerer:

– I vår la Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH frem en økonomirapport som viser at under 7 % av nordmenn spiser hvalkjøtt jevnlig. Rapporten viser også at hvalfangsten går i minus samfunnsøkonomisk dersom man teller med de indirekte støttemidlene fra skattebetalernes penger. Det er betenkelig at man fortsetter fangsten på disse premissene når flertallet er svært negative til å støtte fangsten med skattebetalernes penger, og over halvparten er skeptiske til fangsten av dyrevernhensyn, sier Tanya Schumacher i Dyrebeskyttelsen Norge.

– Norske myndigheter vil gjerne tegne et bilde av at hvalfangsten ikke møter motstand. Heldigvis er dette ikke helt riktig – stadig flere nordmenn bryr seg mer om dyrevernhensyn enn om å beholde fangstmetoder av nostalgiske hensyn. Hvalfangsten dreier seg tross alt om å skyte et dyr med ekspoderende granatharpun og  20 % av  dyrene risikerer å leve med skadene i over flere minutter. På samme måte som flertallet i den internasjonale samfunnet, synes stadig flere nodmenn at dette er en fangst som bør høre fortiden til, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebesyttelsen Norge deltar også iår på IWC-møtet.

Kontakt:

NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen, 959 44 99
Dyrebeskyttelsen Norge v/ Tanya Schumancher, 23 13 92 56

Rapporten som Storbritannia legger frem om dyrevelferd, er tilgjengelig her:
http://iwcoffice.org/_documents/commission/IWC63docs/63-WKM&AWI4.pdf

Den økonomiske rapporten publisert av Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH (samt oppsummering) kan lastes ned her: http://www.dyrsrettigheter.no/kjottindustri/hvalfangst/hvalfangstsesongen-starter-med-kritikk/

Bli medlem