NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: Norsk… 10. jul 2011

Pressemelding: Norsk hvalfangst hører fortiden til

Norsk hvalfangst er en nedadgående industri som nordmenn har mistet appetitten og interesse for. Dette er budskapet til de to dyrevernorganisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge når de denne uken drar til Jersey for å delta på det årlige møtet i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) sammen med sin samarbeidspartner WSPA (World Society for the Protection of Animals)

Rapporten ”Hav i endring” ble denne våren overlevert Stortinget. I rapporten fremgår det at mindre enn fem prosent av Norges befolkning spiser hvalkjøtt regelmessig, og at spesielt den yngre generasjonen er uinteressert i å prøve denne typen kjøtt.

– Det er åpenlyst at publikum har liten interesse for produktet. Et annet viktig prinsipp er at Dyrevelferdsloven klart sier at dyr ikke skal lide unødig. Dessverre viser tidligere publiserte studier at rundt 20 prosent av all hval i norsk hvalfangst ikke dør momentant, og at unødvendig lidelse derfor finner sted. Å beholde hvalfangstindustrien strider i mot all logikk, sier Tanya Schumacher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Norsk hvalfangstindustri står for tiden svakere enn noen gang siden det globale hvalfangstforbudet ble innført. Tall fra fangst, produksjon og salg i Norge viser at hvalfangsten neppe kan overleve stort lenger. Det er sviktende etterspørsel etter de produktene som kan støtte aktiviteten og gjøre den tilstrekkelig lønnsom.

For tiden ligger den årlige fangsten på under 500 hval, og færre enn 20 fartøyer deltar i jakten. Det er beregnet at mindre enn 1 prosent av fiskerne nå er involvert i denne fangsten og hvalfangst er ikke deres hovedinntektskilde. Dette gjenspeiler seg i forskjellen mellom kvoter og faktisk fangst de siste årene. Størrelsen på kvotene satt av den norske staten mangler derfor økonomisk berettigelse.

– Myndighetene hevder at hvalfangst er en ikke-substituert aktivitet. Markedsføring, promotering og forskning mottar imidlertid betydelig støtte fra skattebetalernes penger – en støtte bare 19 % av opinionen er for. Det er absurd at skattebetalernes bidrag er nesten like høyt som landingsverdien for hvalkjøttet. Det må bli en slutt på disse krampaktige forsøkene på å holde på en fangst som er både etisk og samfunnsøkonomisk betenkelig, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH- for dyrs rettigheter.

For mer informasjon kontakt:

Siri Martinsen, veterinær, NOAH – for dyrs rettigheter, +47 959 444 99
Tanya Schumacher, veterinær, Dyrebeskyttelsen Norge, +47 47458844

Bli medlem