NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: – Nær-fil… 20. jun 2010

Pressemelding: – Nær-filming viser at hvalfangst er dyreplageri. NOAH og Dyrebeskyttelsen taler hvalenes sak i IWC

Lidelsen i hvalfangsten er uakseptabel – dette er budskapet til de to dyrevernorganisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge når de denne uken drar til Agadir for å delta i det årlige møtet i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) sammen med sin samarbeidspartner WSPA (World Society for the Protection of Animals).Et filmopptak ikke tidligere publisert i sin helhet (gjengitt med tillatelse fra Greenpeace) viser hvilke scener som utspiller seg når hvalen lever i flere minutter etter harpuneringen, og illustrerer de to organisasjonenes poeng.

Filmen er av japansk forskningsfangst 2006, og viser hvordan eksploderende harpun – standardmetode i hvalfangst også i Norge – treffer en hval og påfører den ubeskrivelig lidelse i de minuttene det tar før den dør. I norsk fangst anslår myndighetene at 20 % av hvalene i norsk fangst ikke dør før etter flere minutter.

Se nær-film av hval som ikke dør momentant: https://info.greenpeace.se/a_mediarelease/?openfolder=20100602_Japanese_Whaling_Background_Video/&openfile=9SouthernOceanWhaling_2007.flv

– Det er vanskelig å beskrive lidelsene i hvalfangsten slik at folk faktisk forstår hvordan det er for hvalen å kjempe for livet med en eksplodert harpun i kroppen. Disse opptakene er derfor viktige slik at folk kan ha et realistisk bilde av hva våre myndigheter med vitende og vilje risikerer å utsette dyr for når de sier ja til hvalfangst, og hva IWC risikerer at flere hvaler utsettes for dersom de vedtar forslaget om aksept for en viss fangst, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Tidligere i uken lanserte Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH  og WSPA et filmopptak av en norsk fangst  av iår. Filmen er tatt fra land, og er langt fra like visuell, men setter fokus på et viktig poeng: En erfaren hvalskytter skyter helt feil i stille sjø og med hvalen rett ved båten – han påstår selv at han bommer helt, for oss ser det mer sannsynlig ut at hvalen treffes, skades og mistes. Men hovedpoenget gjenstår – med et bevegelig hval og en bevegelig båt kan man langt fra garantere at hvalene treffes av dødelige skudd; sannsynligheten for grufulle lidelser er alltid tilstede i hvalfangst, sier Tanya Schumacher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

At hvalfangst innebærer et enormt potensiale for lidelse er også en av hovedinnvendingene til de mange organisasjonene og landene som motsetter seg hvalfangsten i IWC. På årets møte blir et kontroversielt forslag langt frem om å tillate hvalfangst de neste kommende ti år, mot at hvalfangstlandene reduserer sin virksomhet og at fangsten fases ut.

– Det virker som noen av landene som ønsker å verne hvaler fra skadelig utnyttelse, har et urealistisk forhold til hva det foreliggende forsaget i IWC vil innebære – for Norge, Japan og Island vil det innebære en  legitimering av hvalfangst som åpner for å utnytte flere hvaler og muligens flere hvalarter. Norge ønsker at flere hvaler skal tas livet av for kommersielle formål – hvis regjeringen får det som den vil betyr det at flere hvaler vil lide av de ubeskrivelige smertene som følger med skadeskyting. Regjeringens delegasjon i IWC representerer ikke de 34 % av Norges befolking som vil utfase hvalfangsten av dyrevernhensyn, eller de 50 % som synes skadeskytingsprosenten er uakseptabel. De representerer en liten næring med stadig færre aktører som på bekostning av andre næringer bruker opp politiske ressurser og anseelse, sier Siri Martinsen i NOAH.

Bli medlem