NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst

Hvalfangst

24 feb. 2010: Hvalfangst »

Hvalens Øye. Foto: Bryant Austin Rett under havflaten svømmer en hval og hennes barn. De er på flukt, forfulgt av en båt som ikke lar dem være i fred. Les mer »

24 feb. 2010: Hvalfangst »

Dyrene i havet oppleves ofte enda mer fremmede for mennesker enn dyrene som lever rundt oss på land. Les mer »

14 sep. 2009: Hvalfangst »

Bryant Austin har som den eneste fotograf i verden tatt seg den utfordringen med å vise jordens største dyr, hvalene, i naturlig størrelse på en fotoutstilling. Les mer »

10 aug. 2009: Hvalfangst »

Bryant Austin har som den eneste fotograf i verden tatt seg an utfordringen med å vise jordens største dyr, hvalene, i naturlig størrelse på en fotoutstilling. Norge er valgt ut som det aller første land hvor disse unike bildene vil kunne sees. Les mer »

22 jun. 2009: Hvalfangst »

Både Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, med til sammen fire representanter kommer til å delta som observatører i årets møte i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) Madeira, Portugal, 22.juni til 26. juni. Les mer »

23 jul. 2004: Hvalfangst »

NOAH – for dyrs rettigheter ser at ønsket om at dyrs rettigheter og dyrevern skulle få sterkere fokus på årets IWC-møte, er oppfylt. Med sin resolusjon stadfester IWC at hvalfangst er dyreplageri. Les mer »

22 jul. 2004: Hvalfangst »

Japan, Norge og Island tyr til usannheter for å overtale verdenssamfunnet om hvalfangst. Hovedargumentet at "hval spiser fisk", er blitt avslørt som et ikke-argument for hvalfangst, nå senest i en fersk rapport. Les mer »

1 feb. 1996: Hvalfangst »

Blodig hval. I skrivende stund ser det ut til at hvalfangstmotstandernes kamp blir tøffere enn noensinne. Les mer »

1 jan. 1994: Hvalfangst »

Hvalfangst Sommeren 1993 var det norsk hvalfangst som satte Norge på verdenskartet. Les mer »

1 feb. 1993: Hvalfangst »

Hval. Foto: Bryant Austin Den første lov for fredning av hval ble til i Norge. Hvalfredningsloven gikk ut på at det fra januar 1904 skulle være forbudt å jage eller fange hval i sjøterritoriene utenfor Nordland, Troms og Finnmark. Les mer »

1 feb. 1993: Hvalfangst »

Hvalfangst Det som slår en først ved boken "Vågehvalen - valgets kval" er bokens mange tilfeller av forbigåelse i taushet. Bare ett sted blir de mange episodene med blottleggelse av norske lovbrudd og miljøsynder tidlig på 80-tallet nevnt. Les mer »

1 jan. 1993: Hvalfangst »

Paul Watson The Sea Shepherd Conservation Society ble opprettet i 1977. Stiftelsens formål er å beskytte livet i havet ved direkte aksjoner. Det endelige formål er å gjøre Sea Shepherd overflødig. Les mer »

1 mai. 1991: Hvalfangst »

Hvalfanger I 1930 fanget Norge alene 19.262 blåhval og sto for 60% av verdens totalfangst av alle de store hvalartene, det meste fra Atlantiske områder. Les mer »

1 mai. 1991: Hvalfangst »

hvalfangst - hvalportrett Med det formål å "hindre videre overbeskatning av hval", undertegnet Norge og 13 andre land en konvensjon i 1946. Den trådte i kraft i 1948, og "The International Whaling Commission" (IWC) begynte sitt arbeid. Les mer »