NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Hvalfangst > Pressemelding: Norge… 22. jul 2004

Pressemelding: Norge blant løgnerne i IWC

Japan, Norge og Island tyr til usannheter for å overtale verdenssamfunnet om hvalfangst. Hovedargumentet at «hval spiser fisk», er blitt avslørt som et ikke-argument for hvalfangst, nå senest i en fersk rapport.

BBC melder at en anerkjent ekspert på fiskerier, dr. Daniel Pauly, fra University of British Columbia, i en ny undersøkelse stadfester at «Hvaler spiser for det meste fisketyper som ikke fanges kommersielt, og i områder hvor mennesker ikke driver fiskerier». Forskerne sier videre: «Det er på ingen måte grunn for å skylde skjøpattedyr for sammenbruddet i fiskeriindustrien. Det er kynisk og uansvarlig av Japan å påstå at utviklingsland ville nyte godt av jakt på marine pattedyr: Det er de rike landene som suger fiskene ut av de fattige landenes sjøområder».

NOAH – for dyrs rettigheter håper at enda en rapport som viser at det ikke er noen «økologiske» argumenter for å hvalfangst, vil kunne sette en stopp for Norges notoriske løgnpropaganda i denne saken.

– I rapport etter rapport har det blitt bevist at forholdene i havet ikke på langt nær ligner den forenklede norske modellen hvor havpattedyrene utropes til syndere fordi de angivelig spiser store mengder fisk. Havpattedyrenes næringsmønster har aldri vært noe problem for de marine økosystemene. Mennesket jakt og fiske i havet er imidlertid et stort økologisk problem. Det er på tide å innse dette, og ikke fortsette den umodne politikken hvor havpattedyrene får skylden, sier Siri Martinsen, leder i NOAH –for dyrs rettigheter.

– NOAH håper også at dyrs rettigheter og de lidelser hvalfangsten innebærer kan bli et viktig tema på årets IWC-møte. Den samme informasjonen om hvalfangstens mange brudd på internasjonal dyrevernlovgivning som ble delt ut til norske politikere i etterkant av stortingsmeldingen om sjøpattedyr, blir nå distribuert på IWC-møtet. Men i motsetning til i Norge, er andre land engasjert og opptatt av dyrevern- og dyrerettighetsperspektivet av hvalfangstspørsmålet. Den norske regjeringen derimot, har ikke nevnt dyrevern med ett ord i hele stortingsmeldingen, sier Martinsen.

Bli medlem