NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Fiskeindustri > Pressemelding: – Ludvigs… 3. okt 2004

Pressemelding: – Ludvigsen må bort!

NOAH-for dyrs rettigheter mener fiskeriminsister Ludvigsen har vist grov forrakt for oppgaven han har blitt tildelt: dyrevernansvaret for dyr i havet. Med troféjakt på sel, og fisking på stresset oppdrettsfisk i merder, utmerker Ludvigsen seg som en av de mest kunnskapsløse politikerne på området dyreetikk. NOAH velger Dyrenes dag, 4. oktober, til å sende en oppfordring om avskjed til Fiskeriministeren.

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Ludvigsen har på kort tid vist grov forrakt for dyrevern nettopp innenfor det området han er blitt tildelt dyrevernansvaret for:

• Ludvigsens stortingsmelding om hval- og selfangst nevner ikke dyrevern, dyreetikk eller dyrs lidelser under fangsten med ett ord. Eneste fokus for meldingen er inntjening og økt utnytting av dyrene. Meldingen ble naturligvis fordømt av idealistiske organisasjoner verden over.

• Ludvigsen har nylig stoppet arbeidet med forskrifter for dyrevern i fiskeoppdrettsanlegg. Han har klart uttalt at han ikke ønsker «veterinærers innblanding» og at dyrevernbetraktninger ikke må gjelde for fisk – stikk i strid med Stortinget og Dyrevernmeldingens oppfordring og Dyrevernlovens intensjon.

• Ludvigsen er forkjemper for fisking av oppdrettsfisk i merder, og bryter dermed et viktig dyrevernprinsipp som hittil har rådet i Norge: hvis dyr først er i fangenskap skal de ikke stresses ved å også brukes til jakt. NOAH beskrev dette i media som å «skyte høner i bur».

• Ludvigsen igangsatte raskt det mest dyrefiendtlige og kritiserte tiltaket fra hval- og selfangstmedlingen; troféjakt på sel for turister. Mens England forbyr sin tradisjonelle underholdningsjakt på rev, og troféjakt fordømmes i stadig økende grad verden over, sørger Ludvigsen for at Norge går ett skritt bakover når det gjelder dyreetikk. I The Observer i dag betegnes jakten under kategorien “tasteless trips” og settes i bås med troféjakt på gamle dyr i zoologiske hager i USA og troféjakt i Afrika hvor både oppalede og truede ville dyr skytes i hopetall. Forslaget skaper naturlig nok storm langt utenfor Norges grenser, og oppleves som et hån av en stadig mer dyreetisk forbrukergruppe i Europa.

– Fiskeriministeren bør gå av fordi han ikke skjøtter sin oppgave, men snarere motarbeider og saboterer den etter beste evne: Ministeren er ansvarlig for vern av dyr som lever i havet, men hittil har alle hans tiltak tvert imot brakt arbeidet for dyr flere år tilbake i tid. Det er skremmende å se hvordan Ludvigsen baserer seg på gamle myter og fordommer, og ignorerer etologisk forskning og veterinærmedisinske fakta. Ludvigsens linje er at fagfolk bør holde seg unna hvis de ikke er like uinteressert i dyrevern som det han selv synes å være. Slik useriøs oppførsel hører ikke hjemme i en regjering som er satt til å følge opp tiltakene i Dyrevernmeldingen, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

– NOAH har valgt Dyrenes Dag, 4. Oktober, til å sende oppfordring om avskjed til Ludvigsen. I dagens samfunn hvor kunnskapen om dyr øker og bevisstheten rundt dyrs rettigheter brer om seg, kan man ikke ha en minister som utviser forakt, ignorans og likegyldighet overfor ny kunnskap og dyreetikk. Troféjakt og jakt på dyr i fangenskap hører hjemme i en annen og for lengst forgangen tid. Ludvigsens oppførsel setter den norske befolkning i et unødvendig dårlig lys: Nordmenn flest er mer opptatt av dyrevern også for dyr i havet, enn det Ludvigsen viser for omverdenen, sier Martinsen.

___

Relaterte mediaoppslag:
Ludvigsen må bort [Østlands-Posten 04.10.04]

Bli medlem