NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Fiskeindustri > Pressemelding: Fiskerimi… 30. aug 2004

Pressemelding: Fiskeriminister i utakt med internasjonal forskning og dyrevern

– Sportsfisking i oppdrettsanlegg blir som å skyte høner som sitter i bur. Det er uhørt å foreslå jakt for underholdningens skyld på dyr som fra før av lever under svært begrensede og stressende forhold, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Fiskeriministeren viser med all mulig tydelighet at han ikke er oppdatert innenfor området fisk og dyrevern. Ludvigsen foreslår rett og slett en form for ekstremt dyreplageri: Fisk i oppdrettsanlegg er utsatt for konstant stress i form av stor tetthet på liten plass. Hvis de i tillegg skal fiskes, sier det seg selv at stresset maksimeres. Ludvigsen er tydeligvis ikke klar over at fisk kan føle smerte og frykt – og legger opp til at man kan behandle dem på hvilken som helst måte for både profitten og underholdningens skyld, sier Martinsen.

De signaler NOAH har fått fra Mattilsynet tyder på at man har tatt innover seg den overveldende megnde forskning som viser at fisk i store trekk har samme evne til smertefølelse, frykt og stressopplevelse som landdyr. I Norsk Veterinærtidsskrift slås det fast at litteraturen er klart til fordel for å erkjenne fisken disse egenskapene. Enkeltforskere som ikke fremmer dette synet blir betegnet som “ekstreme” i smerteforkningssammenheng, og har ingen støtte lenger.

– Fiskeriministeren er i utakt med verdens forskningsmiljer når han foreslår utnytting av fisk som baserer seg på at de ikke innehar lignende følelser som landdyr. Ministeren må begynne å forholde seg til forskningens realiteter og til norsk Dyrevernlov: Fisk føler smerte og omfattes av Dyrevernloven; på samme måte som det ville være hårreisende å foreslå rekreasjonsjakt i et burhønsanlegg, er det uhørt å foreslå sportsfiske i et oppdrettsanlegg, avslutter Martinsen.

___

Relaterte mediaoppslag:
Som å skyte høner i bur [Fiskeribladet 30.08.04]

Bli medlem