NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Fiskeindustri > Fisk: Fang og slipp… 17. nov 2008

Fisk: Fang og slipp tillatt

Mattilsynet og Norske Lakseelver skal via ulike nettsider informere sportsfiskerne om hvordan fang og slipp skal praktiseres på det de henviser til som en forsvarlig måte.

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet sier at Mattilsynet og organisasjonen Norske lakseelver er blitt enig om at fang og slipp kan gjennomføres på en dyreetisk forsvarlig måte dersom fiskerne har nok kunnskaper om metoden.

Mattilsynet har tidligere sagt at fang og slipp kan være i strid med dyrevernloven. Fiskeri- og kystdepartementet som ansvarlig departement for fiskevelferd har vurdert saken på oppdrag fra organisasjonen Norske Lakseelver og konkluderer med at fang og slipp ikke er forbudt i henhold til dyrevernloven.

Bjørn Røthe Knudtsen forteller videre at Mattilsynet ikke har tenkt å arbeide mot et forbud, men tvert imot er enig med Fiskeri- og kystdepartementets tolkning. Han sier til Adresseavisen at ”[v]i står i et skjæringspunkt mellom den gamle norske oppfatning om at man ikke skal leke med maten i utrengsmål, og nye holdninger med mer vekt på rekreasjon og næring.” Finn Erlend Ødegård, daglig leder i Norske Lakseelver, er derfor fornøyd med avklaringen, som innebærer at fang og slipp kan praktiseres i norske elver. Sportsfiskerne synes det er dumt dersom de må avslutte fisket etter fylt kvote, og Ødegård ser ikke bort fra at det også vil bli mer vanlig med fang og slipp framover. I dag blir 30 prosent av laksen som fiskes i Altaelva sluppet ut igjen.

Vi vet at fisk føler smerte, stress og frykt. De har hukommelse og læreevne. Noen fisker bygger reir. Noen forsvarer sitt revir, mens andre samarbeider med familien om oppfostringen av yngel-kullet og kjenner hver enkelt fisk i flokken igjen. NOAH mener at fisk ikke skal utsettes for lidelse for å fylle enkelte menneskers behov for rekreasjon og ønsker derfor et generelt forbud mot fang og slipp.

Mer om denne saken hos Adresseavisen.

Bli medlem