NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Fiskeindustri

Fiskeindustri

1 sep. 2011: Fiskeindustri »

Hvert år blir tusenvis av delfiner drept i Japan. Mange av de i en skjult bukt i Taiji, Japan. Les mer »

24 feb. 2010: Fiskeindustri »

David Lavigne Et hvert sted hvor bestander av sjøpattedyr eksisterer side om side med kommersielle fiskerier er det et potensial for forskjellige former for konflikt. Les mer »

7 feb. 2010: Fiskeindustri »

NOAH har i mange år arbeidet for erkjennelse av at fiskens lidelse også skal telle, og bidrar nå til å belyse lidelsene som skjuler seg i fiskeoppdrettsmerdene. Les mer »

2 feb. 2010: Fiskeindustri »

Miljøorganisasjoner retter nå kritikk mot fiskeoppdrett, og reagerer både på miljøkonsekvensene og de dyrevernmessige sidene ved oppdretten. NOAH er enig. Les mer »

12 jan. 2010: Fiskeindustri »

NOAH ser at Stortingsmeldingen står i sterk kontrast til det NOAH mener er en upartisk og fullstendig gjennomgang av sel- og hvalfangst. Les mer »

17 nov. 2008: Fiskeindustri »

Mattilsynet og Norske Lakseelver skal via ulike nettsider informere sportsfiskerne om hvordan fang og slipp skal praktiseres på det de henviser til som en forsvarlig måte. Les mer »

1 feb. 2007: Fiskeindustri »

bull-hansen Jeg er mye på sjøen. Jeg seiler, og jeg dykker. Det vil si, jeg seiler, men forsøker å unngå å dra på tur i fellesferien. Og jeg dykker, men bare i utlandet. Les mer »

1 jan. 2005: Fiskeindustri »

Fisk er virveldyr slik som alle andre virveldyr, inkludert oss selv. Dette til tross for at mange mennesker fortsatt er av den oppfatning at fisk er en skapning som ikke på noen måte har noen likhetstrekk med oss selv, eller for den saks skyld andre dyr. Les mer »

3 okt. 2004: Fiskeindustri »

NOAH-for dyrs rettigheter mener fiskeriminsister Ludvigsen har vist grov forrakt for oppgaven han har blitt tildelt: dyrevernansvaret for dyr i havet. Med troféjakt på sel, og fisking på stresset oppdrettsfisk i merder, utmerker Ludvigsen seg som en av de mest kunnskapsløse politikerne på området dyreetikk. Les mer »

30 aug. 2004: Fiskeindustri »

Sportsfisking i oppdrettsanlegg blir som å skyte høner som sitter i bur. Les mer »

1 feb. 2002: Fiskeindustri »

Fisken lever i et for oss fremmed element, de har et fremmedartet kroppsspråk og mangler mimikk som vi kan oppfatte. Dette har ført til en feilaktig forestilling om at fisk ikke føler smerte. Les mer »

1 feb. 2002: Fiskeindustri »

Uttrykkene ”frisk som en fisk”, ”å ha det som fisken i vannet” eller ”en glad laks” er alle gjort til skamme av fiskeoppdrettsindustrien. Årlig oppdrettes millioner av fiskeindivider i Norge med produksjonssykdommer og skader som påfører dem lidelse. Les mer »

1 jan. 1997: Fiskeindustri »

Oppdrettsnæringen fremstiller seg selv som “grønn”. I virkeligheten er det ikke noe miljøvennlig eller naturlig over fiskeoppdrett. Les mer »

1 jan. 1993: Fiskeindustri »

Laksefisken er svømmeatleten blant våre nye husdyr, men er dens naturlige svømmetrang også tilgodesett i dagens tradisjonelle oppdrettssystemer? Hva sier loven om dyrevern i den forbindelse? Les mer »

1 apr. 1991: Fiskeindustri »

Moderne drivgarn, som også er blitt kalt "dødsvegger" er fiskenett som henger i vannet som enorme dødbringende gardiner. Les mer »