NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Underskrifter mot xenotr… 1. feb 2007

Underskrifter mot xenotransplantasjon

NOAH – for dyrs rettigheter, Dyrebeskyttelsen Norge og Miljøpartiet De Grønne har i kjølvannet av regjeringens forslag om å tillate xenotransplantasjon, iverksatt en underskriftskampanje som i løpet av de siste ukene har samlet ca 500 signaturer som første bolk av underskrifter mot lovforslaget.

Underskriftene vil bli overlevert Helse- og Omsorgsdepartementet ved statssekretær Vegard Harsvik førstkommende fredag kl.13.00 i departementets resepsjon, Einar Gerhardsens plass 3.

Xenotransplantasjonsutviklingen bygger på og forutsetter smertefulle forsøk – aper og andre dyr med innopererte organer må leve med lidelsene som følge av operasjon og immundempende midler, og som departementet selv skriver har de dødd innen dager eller uker. En eventuell organproduksjon vil basere seg på at genmanipulerte dyr holdes under svært unaturlige forhold av smittemessige grunner.

– Med tanke på at 83,9 % av Norges befolkning ifølge undersøkelse ønsker å forby genteknologi i forbindelse med dyreforsøk, er det uakseptabelt at regjeringen går inn for dette. Man vet også at folk er opptatt av at dyr skal kunne utfolde sine naturlige behov – noe en slik organproduksjon umuliggjør, sier Sondre Båtstrand i De Grønne.

– Xennotransplantasjon er basert på noen av de kanskje mest smertefulle dyreforsøk som har blitt gjort innenfor medisinsk forskning. Med den ressurssituasjonen man ser at kontrollorganene for dyreforsøk sliter med, er det utrolig at regjeringen åpner for flere og mer smertefullle forsøk. Dagens regelverket gir ikke tilstrekkelig beskyttelse for forsøksdyrene. Dyrevernloven forbyr kun undødvendig lidelse. Dersom xenotransplantasjon godkjennes som behandlingsmetode vil dyrenes lidelse defineres som nødvendig. Dette til tross for at det er liten sannsynlighet for at metoden noen gang vil kunne benyttes, sier jurist i Dyrebeskyttelsen Norge, Jannicke Gram.

– Departementets forslag legger opp til økt bruk av forsøksdyr stikk i strid med Dyrevernmeldingens intensjon fra 2003. Stortinget har uttrykt at alternativer til forsøk skal prioriteres. Til tross for dette bærer høringsnotatet preg av en nærmest avfeiende holdning til alternativer – både forebyggelse av sykdom, økt fokus på donasjon av humane organer og medisinsktekniske løsninger uten dyremateriale som f.eks. kunstige organer. Dette er tragisk og kan signalisere et ønske om å prioritere xenotransplantasjon fremfor mindre riskofylte, mindre etisk problematiske og trolig også mer effektive metoder, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

De tre organisasjonen melder at de vil fortsette arbeidet mot at xenotransplantasjon skal bli en realitet i Norge, og oppfordre regjeringen til å satse på alternativer uten bruk av dyr.

Pressekontakter:

NOAH – for dyrs rettigheter: Siri Martinsen, tlf. 959 444 99

Dyrebeskyttelsen Norge: Jannicke Gram, tlf. 934 33244

De Grønne: Sondre Båstrand, tlf. 402 26 389

Organisasjonenes høringsuttalelser kan leses her:

NOAH – for dyrs rettigheter:
http://www.dyrsrettigheter.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1728

Dyrebeskyttelsen Norge:
www.dyrebeskyttelsen.no

De Grønne:

Hvalfangst

Bli medlem